Uppsala kommun vill ta ansvar och motverka klimatförändringarna genom en omställning till fossilfritt Uppsala år 2030. Det är ett förtjänstfullt initiativ. Men samtidigt som man är medveten om att en sådan omställning kräver kraftfulla insatser när det gäller transporter, byggande, energi och livsmedel ser vi alldeles för lite av konkreta metoder för att göra planerna till verklighet.

Uppsala klimatprotokoll är ett positivt samarbete mellan kommun, region, myndigheter, universiteten och ett antal företag för att utmana och inspirera till positiva klimatåtgärder. Man förlitar sig på frivilliga åtaganden, men det är otillräckligt.

Det är under byggprocessen som upp till 85 procent av en byggnads totala klimatpåverkan uppstår. Trä är ett av de mest effektiva byggmaterialen, ger kort byggtid och det går att använda klimatsmarta byggmetoder. Att installera solceller är bra men det kompenserar inte för utsläpp under byggprocessen.

Tyvärr är byggbranschen som helhet konservativ. De flesta byggföretag vill ta det säkra före det osäkra. Den oro för brandrisk som många fortfarande känner är i dag ogrundad med de moderna metoderna för behandling av träet. Träet binder koldioxid i byggnaden så när den rivs går det exempelvis att använda materialet till att göra biokol. Att bygga i trä är grundläggande om vi ska minska koldioxidutsläppen och få byggande som bidrar till att rädda klimatet.

Uppsala kommun måste med en kombination av morot och piska förmå byggbranschen att tillämpa miljövänliga alternativ och använda material som radikalt minskar utsläppen, vilket trä gör.

Trä är i motsats till sand, betong och stål förnyelsebart. Trähus kan byggas på mark som tidigare inte ansetts byggbar, eftersom husen inte blir så tunga. Husen går snabbt att uppföra och ger en bra arbets- och boendemiljö med behagligt inomhusklimat. Hus med stommar av trä fungerar som kollager. Träkonstruktioner ger dessutom husen lång livslängd, bästa möjliga bärförmåga och värme-, ljud- och fuktisolering samt brandsäkerhet.

Vi undrar varför klimathänsyn inte genomsyrar kommunens arbete med planer och byggande? Varför underlättar och främjar inte kommunens politiker och tjänstemän ett fossilfritt byggande istället för dagens fossila byggande?