Läser ännu en gång en artikelserie i Uppsala Nya Tidning där det framgår att Uppsala kommun fördelat uppdrag till ett vårdbolag i Uppsala som nu utreds för oegentligheter hos Skatteverket. Jag har som vårdgivare verkat inom olika sektorer sedan tio år tillbaka och sett detta fenomen uppträda många gånger nu.

En del frågor uppstår i mitt huvud. Hur kan en så stor del av familjehemsverksamheten som läggs ut mot privata utförare hamna inom ett och samma bolag?

Vi har som ett relativt ungt vårdbolag i dag ramavtal med 126 kommuner och är sedan första verksamhetsåret anslutna till RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård). Ett förbund genom vilken man som företagsmedlem kan certifieras och därigenom visa på sin standard.

En certifiering via RFF är långt mer omfattande i sitt upplägg än till exempel den tillståndsansökan som görs hos IVO.

Vi har alltså på detta sätt genomlyst oss själva för att bli tydliga aktörer inom området konsulentstödd familjehemsvård. I denna genomlysning går man in på djupet i bolaget och alla ägare genomlyses liksom de som är verksamma operativt inom det aktuella verksamhetsområdet. Bolagets ekonomiska status screenas också i denna process.

Genom olika webbaserade system får vi sedan erbjudande om tänkbara klienter som kan matchas mot våra utredda befintliga familjehem. Vi blir också sökbara genom olika tjänster på nätet samt att vi självklart arbetar genom våra egna kontaktnät.

När det kommer till den aktuella artikeln i UNT och Uppsala kommun så har vi sedan 2015 haft en enda placering. Det har varit obegripligt svårt att nå fram med våra tjänster och vi har mötts av massivt ointresse. Därför kommer det lite som en chock att ett annat företag i samma stad och bransch fått så omfattande mängd uppdrag.

Vi har verksamhet också inom polyklinisk missbruks- och beroendevård gentemot Uppsala kommun där vi tidigare haft omfattande uppdrag med mycket gott behandlingsresultat och där samtliga av de inblandade handläggarna uttryckt önskemål om fortsatt samarbete.

I denna del har man också från Uppsala kommuns socialförvaltning, mot de placerande handläggarnas vilja och önskemål, omfördelat uppdragen till andra aktörer helt utan att ange skäl till detta.

Två frågor hamnar överst i denna märkliga hantering.

1. Är det verkligen meningen att de aktörer som ombesörjer sina bolagsekonomiska åtaganden fullt ut ska sorteras bort av kommunen?

2. Hur ska de vårdbolag som håller sig till de skattemässiga förutsättningarna och regelverken kunna vara konkurrenskraftiga? Det handlar konkret om att vi får dubbelt så höga dygnskostnad jämfört med de ”billigaste” aktörerna som hamnar högst upp på listan.

Per O Söderberg

Styrelseordförande

Stordala Vård & Omsorg AB