REPLIK. Det var glädjande att läsa att Uppsalas folkpartister, precis som centerpartisterna, har sin bas i socialliberalismen. Under 60- och 70-talen gjordes försök att slå ihop Folkpartiet och Centerpartiet. 1973 var det ett väldigt skarpt försök till samgående som misslyckades. Möjligen misslyckades försöken av att Folkpartiet var överdrivet positiva till kärnkraft och gärna ser centralistiska lösningar.

Den ideologiska bottenplattan är viktig för politisk utveckling och för politiska ställningstaganden. Vi tycker att det är viktigt att ideologierna får mer utrymme i debatten, så att vi invånare tydligare kan förstå de stora skiljelinjerna mellan olika politiska alternativ. Dagens politiska budskap och partiernas budskap blir lätt förenklade sakfrågor som saknar tydlig ideologisk koppling.

Eftersom vi anser att den ideologiska bottenplattan är viktig är det positivt att Folkpartiet ligger ideologiskt nära Centerpartiet.

Liberalism innebär bland annat fokus på individens frihet, alla människors lika värde och en positiv syn på marknadsekonomins möjligheter. Vi tycker att det är viktigt med en ideo­logisk varudeklaration kopplad till våra partier!

Centerpartiet är de nya liberalerna, Folkpartiet är liberaler. Är Vänsterpar­tiet kommunister? Är Socialdemokraterna socialister? Är Moderaterna konservativa? Är Kristdemokraterna konservativa?

Det fria ordet, alla människors lika värde, marknadsekonomin och ett gemensamt starkt stöd till våra mest utsatta är värden som måste försvaras varje dag! Det är utgångspunkterna i Centerpartiets socialliberala bottenplatta och vägleder oss i alla frågor som vi driver. Det är dags för tydliga ideologiska varudeklarationer från samtliga partier.

Stefan Hanna
kommunalråd (C)
Karin Ericsson, ledamot (C) kommunfullmäktige
Anne Lennartsson
ledamot (C) kommunfullmäktige
Mats Jonsson, ledamot (C) kommunfullmäktige
Annette Stavenow-Mansnérus
ledamot (C) kommunfullmäktige
Cecilia Carlqvist
ledamot (C) kommunfullmäktige
UNT 23/12 2010