Den senaste veckan har vi skrämts av rapporter om rasande skogsbränder i Alberta i Kanada. Kanada är en framgångsrik välfärdsdemokrati, lik vårt eget svenska samhälle, och är nu härjat av bränder med 10 000-tals evakuerade människor.

Bränderna är direkt knutna till den fossila ­industrin och den globala uppvärmningen. Det var 33 grader varmt i området när branden bröt ut, nästan 20 grader varmare än normalt och i hela Nordamerika har skogsbränder blivit allt mer frekventa och ”unika” i sin intensitet och omfång.

Politiskt sviktar ­samhället, dels på grund av sänkta olje­priser och dels på klimat­förändringen med den globala uppvärmningen. I Kanada arbetar journalisten och författaren Naomi Klein. I boken ”Det här förändrar allt” försöker hon skapa samförstånd kring en nationell idé om en fossilfri ekonomi.

En praktiskt genom­förbar politisk lösning för detta, som alla kan samlas kring, är en successivt stigande koldioxidavgift på alla fossila bränslen. Intäkterna från skatten sätts in i en fond som varje månad delas ut i lika delar till varje vuxen medborgare. Rättvist, enkelt applicerbart och snabbt genomförbart.

Förslaget har redan ­prövats i British Columbia, grannstaten till Alberta där bränderna nu härjar. Där uppskattas koldioxid­avgiften och utbetalningarna av ­majoriteten av medborgarna och har dessutom gett drastiskt minskade koldioxidutsläpp! I Sverige förs förslaget fram av ”Klimatsvaret”, som är en ideell gräsrotsrörelse som startade 2007 i Kalifornien och som hastigt vuxit till alla världsdelar (utom Antarktis) och har 35 000 medlemmar.

TYCK TILL! Här kan du svara eller skriva en helt ny insändare.