Fyra av fem jobb skapas i de små och medelstora företagen, därför vill Centerpartiet att man ska underlätta för dessa företag genom att minska kostnaderna för att anställa. Regeringen höjer skatten på jobb och företagande med 28 miljarder och försvårar därmed för företagen och alla arbetsgivare genom ökade kostnader för att anställa såväl yngre som äldre och de som står långt från arbetsmarknaden. Det påverkar även landsting och kommuner.

Regeringen höjer bidrag och ersättningar vilket enligt Finanspolitiska rådet och Ekonomistyrningsverket med flera inte kommer att sänka arbetslösheten i Sverige. Att inte premiera arbete drabbar välfärdssektorn. Inte minst delar av hälso- och sjukvården står inför stora problem om inte fler lockas att jobba både fram till pensionen och dessutom ytterligare några år. Även våra välfärds- och trygghetssystem är beroende av att fler arbetar. Regeringens budget är en budget för svagare företag, mindre tillväxt, färre jobb och mer makt till staten.

Enligt Tillväxtverket vill ungefär en fjärdedel av Sveriges enmansföretagare egentligen anställa. Det viktigaste steget är att få enmansföretagen att anställa den första personen. Centerpartiet förslår därför att arbetsgivaravgiften slopas för den första anställda under två år på den del av lönen som understiger 180 000 kronor per år.

Artikelbild

| Solveig Zander (C), riksdagsledamot.

Regeringen försämrar de ekonomiska förutsättningarna för rot- och rut-tjänster. Vi vet att rut-avdraget varit framgångsrikt i att skapa nya jobb och en ”vit” arbetsmarknad. Centerpartiet föreslår i stället att rut-avdraget utvidgas med bland annat it-tjänster i hemmet. Hemma, till skillnad mot på jobbet, finns oftast ingen it-support att ringa. Ett rit-avdrag medverkar till att ytterligare underlätta vardagen för många samtidigt som en ny bransch kan växa fram.

Kommunerna är nyckelaktörer i den svenska integrationspolitiken. De allra flesta kommuner vill vara med och ta sitt ansvar för flyktingmottagandet. Men i kommunsektorn råder, med rätta, stor frustration. Kommunerna saknar i dagsläget de resurser som krävs för att garantera ett välfungerande mottagande. Centerpartiet vill därför se reformer som ger kommunerna rätt verktyg för att klara integrationen. Vi vill flytta ansvaret och finansieringen för dessa system till kommunerna. Det skulle innebära avsevärda förstärkningar av kommunernas resurser för mottagandet och etableringen, och ge dem de nödvändiga redskapen för att lokalt förbättra arbetsmarknadsintegrationen.

Det är ingen tvekan om att svenska mjölkbönder befinner sig i en akut situation som kräver akuta åtgärder utöver det som regeringen föreslagit. Förutom det långsiktiga arbete som krävs för att ge svenska bönder rättvisa konkurrensvillkor vill Centerpartiet höja återbetalningen av dieselskatt för bönder med 300 miljoner kronor. Dessutom vill vi att Sverige ska utnyttja möjligheten att avsätta 76 miljoner kronor av nationella medel för riktat stöd till mjölkbönder, det maximala belopp vi får avsätta enligt EU-reglerna.

Centerpartiet vill också stärka innovation och utvecklingstakten i livsmedelskedjan och att kunna säkra den svenska livsmedelsförsörjningen. Där ingår bland annat att stärka förädlingsvärdet genom hela kedjan så att produktutveckling i alla led blir mer av en självklar del i företagandet.

Artikelbild

| Johan Örjes (C), oppositionslandstingsråd.

Centerpartiet gör också stora satsningar på miljön i budgeten. En viktig del i att finansiera våra sänkta skatter på arbete är höjda miljöskatter. I en utredning som alliansregeringen tillsatte föreslogs när utredningen presenterades i mars 2015 att införa en skatt på viss elektronik och byggmaterial vilket syftande till att minska användandet av flamskyddsmedel och ftalater. På årsbasis väntas en sådan skatt inbringa 3,5 miljarder kronor och bidra till målet om en giftfri vardag.

Centerpartiet föreslår också en miljölastbilspremie och en särskilt elbusspremie, något som Uppsala län och särskilt Uppsala kommun kan få stor glädje av när allt fler elbussar blir det naturliga valet för kollektivtrafik i större tätorter.

Artikelbild

| Stefan Hanna (C), kommunalråd.

En viktig del både för jobb och miljö är att få kommunikationerna att fungera. Alliansen ökade under sin tid vid makten kraftigt anslagen för järnvägsunderhåll. Det planeras också stora insatser, inte minst på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm, som kommer att förbättra situationen kraftigt. Men de satsningar som regeringen föreslår räcker inte. När vi nu lägger en egen budget avsätter vi därför att ytterligare 480 miljoner kronor satsas på järnvägsunderhåll under åren 2016–2018. För oss är det viktigt att det finns pengar till järnvägsunderhåll både på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm och mellan Uppsala och Sala.

Solveig Zander (C), riksdagsledamot

Johan Örjes (C), oppositionslandstingsråd

Stefan Hanna (C), kommunalråd