Vi har ifrågasatt (6/1) det rimliga i att biståndsmedel används för att sabotera forskning och till att driva propaganda mot modern växtförädling. Chefredaktören Anki Wood invänder (12/1) att Sida minsann inte styr innehållet i tidningen OmVärlden, utan bara äger och finansierar den. Men vi har aldrig påstått något annat.

Om Sida finansierar en tidning som driver antivetenskaplig propaganda, så används biståndsmedel till nämnda propaganda. Punkt.

Författaren till artikeln, Ann-Helen Meyer von Bremen, noterar (13/1) att vi har en agenda i debatten om framtidens jordbruk. Visst har vi det, men den är inte särskilt uppseendeväckande.

Vi är övertygade om att övergången till ett hållbart jordbruk – småskaligt likaväl som storjordbruk - kräver att all tillgänglig kunskap utnyttjas, men på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Moderna metoder ska kunna användas inom växtförädlingen utan att de demoniseras eller att forskningen utsättas för vandalism.

På tal om agenda så tycks Meyer von Bremens egna ideologiska glasögon ha hindrat henne från att se att den åberopade IFPRI-rapporten avfärdar, inte styrker, en koppling mellan självmord och odling av gentekniskt modifierad bomull i Indien.

Att det ibland finns en motsättning mellan vinstdrivande företag och det allmänna bästa är vi, som Mayer von Bremen noterar, överens om. Men det ger inte anledning till att ljuga om en tekniks följder eller att motarbeta dess användning.

Vi använder alla mobiltelefoner och datorer trots att multinationella företag tjänar pengar på dem.

 

För att inte tala om vilka vinster penicillin och andra läkemedel inbringar. De produceras för resten ofta med genteknik.

Torbjörn Fagerström
Sten Stymne
Jens Sundström