Grön tillväxt är framtiden och ska vi minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden måste vi ha en kraftfull miljö- och klimatpolitik i Sverige. Därför har vi lagt fram en rad skarpa förslag som innebär att vi tar ansvar för miljön och som leder till effektiva resultat.

Vi fortsätter att ha ett stort fokus på grön skatteväxling som verktyg för att skapa en bättre miljö samtidigt som nya jobb växer fram. Totalt står Centerpartiet för en mycket kraftfull klimatpolitik, med höjda skatter på utsläpp – vi höjer till exempel miljöskatterna klart mer än regeringen, med 4,5 miljarder mer per år.

Vi vill hjälpa människor och företag att ställa om till gröna alternativ. Regeringen däremot använder sin klimatpolitik för att driva in skatteintäkter. Det är inte rätt väg att gå. Det visar sig också i statistiken. Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att utsläppen har ökat under socialdemokraternas och miljöpartiets tid i regeringen. När Centerpartiet hade miljöministerposten minskade utsläppen, trots att det då liksom nu, råder en högkonjunktur.

Artikelbild

| Rickard Nordin

För att möta klimathoten vill vi höja skatterna på utsläpp, avfall och miljöpåverkande ämnen, samtidigt som skatten på jobb och företagande sänks. Miljöskadliga subventioner, framförallt på fossila bränslen och material, ska fasas ut och miljöskatter ska stegvis stärkas för att bibehålla effektivitet och miljöstyrning.

Många människor behöver bilen för att kunna hämta på förskolan, åka till vårdcentralen eller ta sig till jobbet. Vi vill att de ska göra det miljövänligt och med vår gröna bilbonus ökar vi andelen bilar med låga utsläpp. Bonusen går ut på att vi ger upp till 100 000 kronor i rabatt för den som köper en miljövänlig bil. Samtidigt får den som köper en bil med höga utsläpp betala en avgift på upp till 50 000 kronor.

På samma sätt hjälper vi flygflottan att ställa om till grönare flyg. Genom vårt förslag om en obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle för de flygplan som lyfter från svenska flygplatser får vi en verklig klimateffekt. Det är betydligt effektivare för miljön än regeringens flygskatt som inte ger flygbolagen incitament att flyga miljövänligare.

Sverige är ett land med stora avstånd. Därför ska vi jaga utsläppen och inte resenärerna. Med vårt förslag kan vi få ett grönare flyg och samtidigt behålla möjligheten att enkelt och snabbt ta oss till olika delar av landet. Då värnar vi klimatet och minskar den regionala klyftan.

Vi föreslår också en ny klimatbonus för att minska utsläppen från den tunga trafiken som står för en tredjedel av alla utsläpp av koldioxid i Sverige. För varje ton minskat utsläpp av koldioxid får åkerierna 200 kronor i klimatbonus.

Men det är inte bara på land vi måste möta klimathoten. Hoten mot våra hav, vattendrag och dricksvatten ökar. Nedskräpning, gifter och överutnyttjande hotar en livsviktig naturresurs. Tillgången till rent dricksvatten, som länge varit en självklarhet för oss alla, är nu hotad på flera platser i landet.

Det är viktigt att vi vårdar och tar hand om våra hav så att våra barn och barnbarn också kan bada och fiska i rena vatten. Det gäller speciellt för Östersjön där det finns mycket kvar att göra.

Därför har vi lagt fram ett kraftfullt program som innebär att vi under de kommande tre åren satsar en blå miljard om året på att rädda Östersjön, rena våra hav, sjöar och vattendrag och säkra dricksvattnet i hela landet.

Vi vill också skärpa planeringen och beredskapen för vattenförsörjningen regionalt så att både den långsiktiga vattenplaneringen säkerställs samtidigt som det ska finnas beredskap för akuta situationer.

Det är tydligt att Sverige behöver ett nytt ledarskap i omställningen och Centerpartiet har förslagen för att göra det möjligt nu.

Kristina Yngwe (C), Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet.

Rickard Nordin (C), Klimat- och energipolitisk talesperson.