På UNT Debatt (8/6) skriver Erik Pelling (S) om förtätningen i Eriksberg och försöker förespegla att man både kan äta kakan och ha den kvar. Att man kan bevara Eriksbergs nuvarande karaktär och samtidigt bygga tusentals lägenheter i tät placerade höghus. Det är inte sant.

Det räcker med att titta på detaljplanearbetet som påbörjats för skivhusområdet närmast Granitvägen.

Där ska man pressa in nya höghus mellan kanterna på de befintliga husen. Detta hävdar man kommer skapa gröna innergårdar.

I realiteten blir dessa ”innergårdar” så små och mörka att de snarare kan beskrivas som ventilationsgårdar.

De kvaliteter som den nuvarande bebyggelsen har i form av stor tillgång till ljus och luft kommer att bli lidande.

För att försvara höghusstoppningen i Eriksberg hävdar Erik Pelling att det behövs fler stora barnvänliga bostäder i området.

Frågan är då varför planen inte innehåller några rad- eller låghus? De bostadsformer som är bäst anpassade för just barnfamiljers behov.

Det finns möjligheter till måttfull förtätning i Eriksberg. Men det kräver större fokus på bebyggelsen kvalitet och mindre fokus på att maximera bebyggelsens kvantitet.

Simon Westberg, ledamot i plan- och byggnadsnämnden (KD)