Örjan Hultåker och Kajsa Lindner från Företagarna skriver på Åsikt Uppsala 28/2 att de tycker att arbetsgivaravgifterna ska sänkas nu när lågkonjunkturen riskerar att öka arbetslösheten. Miljöpartiet vill avskaffa sjuklöneansvaret helt för småföretagen och dessutom göra en riktad sänkning av arbetsgivaravgiften för just dessa företag. För den enskilde småföretagaren betyder vårt förslag mindre pappersarbete, ökad ekonomisk trygghet då en anställd blir sjuk samt sänkt skatt. För en företagare med fem anställda minskar kostnaden med 101 000 kronor per år.

Vi vill också minska regelkrånglet, och ser med stor oro på förslag som väntas från regeringen, som innebär att de tvingas rapportera in löner 24 gånger om året i stället för 13 gånger som i dag.

Sverige är en kunskapsnation med företag som är världsledande på innovationer. Tyvärr minskar nu forskningens andel av BNP. Det är oroande både för företagens förmåga att minska klimatpåverkan och för Sveriges internationella konkurrenskraft.

Vi vill möta detta med statliga pengar till innovationer, i synnerhet till företag som arbetar med miljöteknik. Det skulle gynna alla aktörer som i samverkan med STUNS i Uppsala verkar för att skapa ökad innovationskraft på energiområdet för att främja ny energiteknik.

Vi ser i dag hur jobben inom miljöteknik och förnybar energi växer fram i våra grannländer. I Tyskland och Danmark skapar energisatsningar hundratusentals nya jobb. Svenska miljöteknikföretag har framtiden för sig och marknaden växer snabbt. Vi vill satsa på att ge dem stöd för att utvecklas. Denna utveckling är också viktig för hela industrins långsiktiga konkurrenskraft. Det är den industri som klarar morgondagens krav på att vara energi- och resurssnål som kommer att skapa morgondagens jobb.

Minskad arbetslöshet och växande företag står inte i motsats till en klimatsmart och miljövänlig samhällsutveckling. Det är tvärt om. En hållbar ekonomisk utveckling är nödvändig för att trygga välfärden, säkra jobben och bevara den livskvalitet som vi i dag tar för given. Genom framtidsinvesteringar, effektiva miljöskatter och stöd till forskning skapas förutsättningar för växande företag, nya jobb och minskade klimatutsläpp.

Miljöpartiet tar ansvar för människors välfärd, samhällsekonomin och klimatet. Den grundläggande principen är att den som smutsar ner ska betala för sig, medan de företag som anställer och satsar på en hållbar utveckling ska premieras.

Per Bolund
riksdagsledamot (MP) och ekonomiskpolitisk talesperson
Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
UNT 1/3 2013