Valrörelsen 2018 har varit intensiv för Centerpartiet lokalt, regionalt och nationellt. På riksnivå gjorde Centerpartiet sin bästa valrörelse på 30 år. I Uppsala gjorde vi också en bra valrörelse, där vi nu är näst största parti inom borgerligheten. Tyvärr kantades valrörelsen av en rad skandaler.

Först och främst: Som representanter för Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) i Uppsala län, var vårt främsta mål att jobba mot förstagångsväljare och väljare under 30 år. Vi slet dag och natt med att möta skolelever i valstugan och att debattera på skolor i hela kommunen För att på bästa sätt matcha debattör mot målgrupp anser vi att unga kandidater ska bemanna skoldebatter. På det stora hela lyckades hela Centerrörelsen i Uppsala län bra med detta, med undantag för Uppsala kommun.

Samarbetet med kommunalrådet Stefan Hanna och hans politiska sekreterare var under all kritik och vi är mycket besvikna.

Vid ett stort antal debatter, där de andra partierna valde att skicka representanter från ungdomsförbunden, förklarade han att han skulle ta debatterna. När vi förklarade att vi önskade att vi skulle ta debatterna, eftersom att vi ville matcha debattör mot väljare och få så många röster som möjligt, totalvägrade Hanna och hans politiska sekreterare. Det ska tilläggas att ett flertal debatter riktade sig endast till kommunalråd, men vid de debatter där detta inte var ett krav vägrade Hanna vid upprepade tillfällen att låta CUF ta dem.

När vi nu går igenom resultaten från skolvalen i kommunen kan vi se att Hanna i bästa fall uppfattades som lika bra som CUF:s debattörer och i övrigt sämre. Vi är övertygade om att Stefan Hanna uppriktigt tror att han själv är den mest lämpade kandidaten att företräda Centerpartiet i alla sammanhang, inklusive debatter inför skolelever och förstagångsväljare. Detta, anser vi, vittnar om ett dåligt omdöme.

För det andra: I valrörelsens slutskede, valde Stefan Hanna och hans stab att genomföra en så kallad ”gerillakampanj”. Ett pressmeddelande skickades ut där Hanna skulle ”måla om” ett konstverk i Carolinabacken. Målsättningen var att dra till sig publicitet och att locka väljare.

Två poliser ryckte ut för att övervaka Hannas tilltag, polisiära resurser som hade kunnat göra mer nytta någon annanstans.

Centerpartiets nationella talesperson i kulturfrågor tvingades gå ut och fördöma kampanjen. Vi anser att Stefan Hanna skämde ut Centerpartiet i Uppsala och dess medlemmar.

För det tredje: Efter valet pågick intensiva förhandlingar om hur styret i kommunen skulle se ut. Efter en utdragen process, lämnade Liberalerna beskedet att en medlemsomröstning hade landat i att man velat lämna alliansen och styra ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta upprörde självklart många och sågs som ett svek från Liberalerna, men kommunpolitik är pragmatik.

Vi i CUF tillsammans med vad som troligtvis är många andra Centerpartister höll därför på att skämmas ögonen ur oss när vi såg Stefan Hanna håna Liberalerna och deras ledare med förställd röst i SVT Nyheter den 28 september.

Vi anser att detta oanständiga beteende är ytterligare ett exempel på Hannas dåliga omdöme. Och minns då att Hanna samma morgon skickat ut ett pressmeddelande om att även Centerpartiet kunde följa Liberalerna för att skapa en S+MP+L+C-majoritet (UNT 2018-09-28) – men fått nobben.

Alla människor förtjänar en andra chans, och Stefan Hanna har fått många. Gång på gång tänjer han på medlemmarnas tålamod genom det ena märkliga agerandet efter det andra. Efter noga överläggningar och diskussioner inom styrelsen, har Centerpartiets Ungdomsförbund i Uppsala läns distriktsstyrelse landat i beslutet att vi nu går ut och kräver att Hanna avgår från alla sina förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Politik är en förtroendebransch, och har man förbrukat sitt förtroende gång på gång, ska man kliva av.

Vi hade gärna sett att detta gick att lösa på andra sätt, men då vi inte tror att detta kommer leda till en önskvärd förändring, ser vi detta som den enda utvägen.

Distriktsstyrelsen för Centerpartiets Ungdomsförbund i Uppsala länJohn Hultengård, distriktsordförande