Självkörande bilar väcker oro för att vi inte kan lita på tekniken. Vi har emellertid redan tagit flera steg mot självkörande bilar och med glädje accepterat dessa tekniska förbättringar. Alla som har antisladdsystem är tacksamma och vi uppskattar backvarnare. De som har en bil som fickparkerar automatiskt är oerhört nöjda att slippa denna svåra manöver. Nya bilar har autobroms, fotgängardetektion och varnar föraren för oavsiktliga sidoförflyttningar genom att övervaka fordonets position i körfältet. Alla dessa förbättringar har vi med tacksamhet tagit emot och är glada över men det är uppenbara steg mot självkörande bilar.

Under 2019 kommer de första fordonen på marknaden som tar emot signaler från skyltar, trafiksignaler och information om vilka regler som gäller på vägen. Nästa steg är att bilarna skickar signaler till varandra för att varna om framkomlighet och faror på vägen. Fordon skulle i framtiden också i princip kunna kommunicera med alla andra föremål som är uppkopplade. Bilen kan då få veta att det finns barn med cykelhjälm på vägen eller upptäcka en vit käpp i handen på en person med nedsatt synförmåga. Det kommer många små och stora tekniska förbättringar som steg för steg ger en säkrare trafik. Genom att tekniken introduceras stegvis kommer vi säkerligen så småningom tacksamt ta emot självkörande bilar.

Det finns några effekter av självkörande fordon som de flesta är eniga om. Bland annat behövs det mindre vägutrymme eftersom självkörande bilar kan köra tätare efter varandra och vinglar mindre. Parkeringsbehoven minskar genom att fordonen kan köra hem och parkera och att fler dela på fordonen. De flesta tror också att boendet kommer att glesas ut när nya grupper kan bosätta sig fritt utan krav på att själv köra och genom att många kan tänka sig resa längre när man kan utnyttja restiden till annat än att hålla i ratten.

Däremot har debattörerna olika åsikter om den totala effekten blir att trafiken kommer att öka eller minska. Effekten kan bli att trafiken kommer att minska genom att färre har egen bil och resandet ökar när tillgängligheten blir bättre. Med självkörande bilar kan alla som inte har körkort eller inte kan köra själva resa mer.

För Uppsalas del kan vi nog med all säkerhet säga att den totala trafiken kommer att öka i framtiden både med och utan självkörande fordon. Det beror på att Uppsala växer. Vi blir fler invånare som reser och antalet körda kilometer ökar genom att fler troligtvis kommer att bosätta sig på landsbygden. Uppsala kommer alltså att få ökad trafik både genom stadens fortsatta tillväxt och genom ökat resande med självkörande bilar.

Självkörande bilar är således ingen lösning på Uppsalas framtida trafikproblem. Det blir kanske inte heller någon trevligare trafikmiljö med självkörande bilar. Det kan bli ökad trafik med fordon som kör i täta kolonner och som även letar sig fram på smågator för att komma fram fortare. Trafiken kan även öka genom att självkörande fordon kör omkring och uträttar uppdrag på egen hand.

Däremot kan självkörande bussar vara en lösning. Kollektivtrafik med självkörande bussar kan bli billigare när förarkostnaden försvinner och bekvämare när färden blir mjukare. Det är framför allt med ny kollektivtrafik som vi kan undvika att staden invaderas av självkörande bilar.

Frågan är bara hur man ska locka uppsalaborna att välja att åka med självkörande buss i stället för att åka med bil som kan köra dörr till dörr? Svaret kan vi säkert söka i alla de undersökningar som finns om önskan från resenärer i kollektivtrafik. Vi vet att resenärerna önskar resa snabbt, enkelt och tillförlitligt. För att konkurrera med självkörande bilar måste kollektivtrafiken vara snabbare, enklare och mer tillförlitlig än självkörande bilar.

På längre resor kan det säkert gå bra för kollektivtrafiken att konkurrera. Långväga tågresor går snabbare än bil och kan bli enklare om man får anslutning med en självkörande buss från dörren hemma och en till resmålet från tågstationen. Kvar är att göra tågtrafiken tillförlitlig.

För kortare resor är det mer problematiskt. För dessa resor har en självkörande bil och en självkörande buss ungefär samma förutsättningar när det gäller att vara enkelt och tillförlitligt. Däremot behöver kollektivtrafiken bli snabbare och få tätare turer. När både självkörande bilar och självkörande bussar följer alla regler ökar möjligheterna att reglera trafiken. Detta innebär en unik möjlighet för kollektivtrafiken. Vi kan exempelvis etablera ett nät av stomlinjer där självkörande bussar snabbt kommer fram. Bussarna kan prata med trafikljusen så att de alltid får grönt ljus när de närmar sig i en korsning. Självkörande bilar kan hänvisas till stråk som inte hindrar kollektivtrafikens framkomlighet.

Självkörande bussar på stomlinjer är ett lämpligt testområde för självkörande fordon. Självkörande bussar på en stomlinje är mycket mindre komplicerat än att klara än fritt körande automatiska bilar på alla gator. Ett steg mot självkörande fordon är därför att starta med självkörande bussar på stomlinjer. Det blir då också ett bra tillfälle att skapa mer attraktiv kollektivtrafik.

Uppsala har tagit lite trevande steg till att etablera stomlinjer. Mest har vi i Uppsala fått busslinjer på befintliga gator men utan några åtgärder för att förbättra framkomligheten. Om man ska få effekt av stomlinjer måste framkomligheten förbättras rejält utefter dagens sträckningar. Nya områden måste få linjesträckningar som är snabba och raka och som de flesta boende har nära till. Inför framtiden är det särskilt viktigt att göra en plan för hela Uppsala hur stomlinjerna ska kunna ge bättre konkurrensförutsättningar för bussar jämfört med bilar.

Strategin att etablera riktigt bra stomlinjer för självkörande bussar är alltså en av Uppsalas viktigaste uppgifter för att klara framtida kollektivtrafiken och en bra trafikmiljö i staden.

Mats Börjesson

pensionerad konsult inom kollektivtrafik