De närmaste veckorna efter ett val är en, minst sagt, spännande period. Det har vi alla fått uppleva under de veckor som gått. SD:s framgångar gör att vi har fått svåra politiska lägen. Det är vår fasta övertygelse att de partier som ämnar styra en kommun också bär ansvaret för att få en majoritet bakom sina beslut. Vi hoppas att våra borgerliga kolleger som nu vill styra i våra respektive kommuner också tar det ansvaret.

Vi är stolta över att ha gjort starka val där väljarna har visat oss förtroende. I våra kommuner – Heby, Håbo och Knivsta går vi antingen fram eller lyckas behålla starka ställningar. Samtidigt ser vi hur våra borgerliga kollegor tappar mark. I Heby har partierna i "tillväxtalliansen" tappat fyra mandat, i Håbo tappar borgerligheten tre mandat och Knivsta förlorar man ett.

Samtidigt beklagar vi Sverigedemokraternas framgångar. Det sänder en tydlig signal till samtliga etablerade partier att vi måste bli tydligare i vår politik och bättre ta vara på många av de röster som är oroliga för samhällsutvecklingen. Annars vänder sig allt fler väljare mot ett främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna.

Artikelbild

| Carina Schön

Sverigedemokraterna är inte som vilket parti som helst. Det är ett främlingsfientligt parti, vars politik handlar om att ställa grupper mot varandra och det är i grunden en människosyn som ligger långt från vår. Därför har vi tydligt tagit avstånd från samarbeten med SD. Och vi är dessutom måna om att partiet inte får inflytande över politikens utformning i våra kommuner.

Sedan valresultatet gjorde det klart att inget av de gamla majoritetskonstellationerna skulle vinna majoritet har vi varit tydliga med att vi behöver hitta nya lösningar.

Därför har vi sträckt ut en hand till kolleger i andra partier i hopp om att kunna nå lösningar som skapar tydliga majoritetsförhållanden och utestänger ett främlingsfientligt parti från inflytande.

Vi har med avund lyssnat på våra vänner i andra kommuner i länet som berättat om hur de lyckats nå stabila samarbeten bortom blockpolitiken. I Östhammar fungerar samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet utmärkt och i Enköping har Socialdemokraterna och Nystart Enköping hittat former för ett gott samarbete.

Artikelbild

| Claes Litsner

Vi kan dock konstatera att det hittills inte har lyckats hos oss. I samtliga av våra kommuner har Sverigedemokraterna getts direkt inflytande över den politiska processen.

I Håbo är det tydligt att det funnits samtal mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna och där kunde man med hjälp av Bålstapartiet och Sverigedemokraterna få ordförandeposten i kommunstyrelsen. I både Heby och Knivsta har man som aningen större minoritet förväntat sig att övriga partier ska avstå från att driva egen politik för att vinna makten.

Resultatet är att man lämnat fältet fritt för en vågmästare. För oss är det självklart att det parti som förväntar sig att styra kommunen också bär ansvaret för att få igenom sina förslag. När allt kommer omkring måste en ledare kunna bygga de relationer som krävs för att få igenom sin politik och leda kommunen.

I stället har det på vissa håll lyfts röster om att Socialdemokraterna borde avstå från att lägga förslag. Men det skulle innebära att vi sviker det uppdrag vi har fått från väljarna – och det är att driva den politik som de har röstat för. Dessutom behöver en politisk ledning en opposition. Något annat skulle inte vara hållbart i en demokrati.

Men vi är givetvis beredda att ta ansvar. Vår utsträckta hand kvarstår därför. Vi vädjar till de andra partierna: låt oss tillsammans sitta ner och samtala om hur vi på bästa möjliga sätt kan lösa den prekära situation vi befinner oss i. Vi är beredda att göra det arbetet och vi är beredda att ompröva våra ställningstaganden om det är vad som krävs för att hitta en långsiktig lösning för våra kommuner. Men vi kommer inte lägga oss platt och sluta driva politik.

Politik handlar om samtal och samarbete. Och ibland om att fatta svåra beslut. Vi hoppas att våra kollegor har modet att ta våra utsträckta händer för att vi tillsammans ska kunna lösa de utmaningar våra kommuner står inför.

Agneta Hägglund

för Socialdemokraterna i Håbo

Carina Schön

för Socialdemokraterna i Heby

Claes Litsner

för Socialdemokraterna i Knivsta