I morgon äger konferensen Ny tid, Ny skola, Nya jobb – för framtiden, rum här i Uppsala. Drygt 400 yrkes- och studievägledare är på plats för att diskutera framtidens kompetensfrågor.
Antalet sökande till gymnasiets vård- och omsorgsutbildning har minskat dramatiskt. En rapport framtagen av Kommunal visar att 18 281 behöriga elever sökte programmet 1980/1981. Bara de mest motiverade 4 838 sökandena antogs. Läsåret 2009/2010 var antalet sökanden till utbildningen enbart 3 041, men under oktober månad samma år fanns 3 404 intagna. Studieplatserna var fler än antalet förstahandssökande. Vård- och omsorgsprogrammet har blivit en lågstatusutbildning.
I skenet av den demografiska och medicinska utvecklingen är detta dramatiskt. 2015–2020 kommer över 20 procent av dem som arbetar i vård- och omsorgssektorn att gå i pension. Ökade krav, som kommer att ställas på vård och omsorg av nya generationer äldre och sjuka, kommer även att kräva ny sorts kompetens.

Det välbehövliga fokus på brister i kvalitet inom såväl privat- som kommunal äldreomsorg, som har blivit konsekvensen av den senaste tidens skandaler, är kanske ändå den främsta orsaken till att statusen på yrkena inom vård- och omsorg måste höjas. Det är omöjligt att leverera en god, kvalitativ vård och omsorg utan kompetenta anställda som känner sig bekväma i sin yrkesroll.
Ett sätt att öka statusen på yrkena är genom att visa på den positiva utveckling som fler utförare av vård och omsorg har medfört. Till exempel visade förra årets Jobbhälsobarometer, som sammanställs av Vårdföretagarna, att anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda än de som arbetar i kommuner och landsting på en rad väsentliga områden.
Fler arbetsgivare innebär också fler karriärmöjligheter. Dessutom ökar möjligheten att starta eget yrkets attraktionskraft.
Om vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför är det viktigt att förmedla det positiva som en mångfald av arbetsgivare för med sig och lyfta fram yrken inom vård och omsorg som de framtidsyrken de faktiskt är. Därför är det viktigt att vi pratar om detta.

Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör Vårdföretagarna
UNT 20/3 2012