Kenneth Olsson
narkotikapolis, samordnare
Magnus Andersson
ordförande Kris, Uppsala
Eva Köpman
chef Ungdomscentrum, Uppsala kommun
Robert Nilsson
narkotikapolis GLE (tidigare GLG i Lund)
Åsa Carlsson
myndighetschef, missbruk vuxna, Uppsala kommun
Magnus Hänström
narkotikapolis chef, Gatulangningsenheten
Margareta Nyström
Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, Uppsala
Ove Dahlberg
narkotikapolis chef, Spaningsroteln
Anders Broome
gruppledare, Narkotikagruppen, Uppsala kommun