I Uppsala län har antalet sysselsatta ökat med 26 000 personer sedan 2006 visar nya siffror (SCB AKU). Trots den tuffa lågkonjunkturen har arbetslösheten i Uppsala län minskat sedan 2006 och arbetslösheten är lägst i landet i Uppsala län. Uppsalaregionens arbetsmarknadsområde har en enorm potential och i en storstadsregion där både bostads- och arbetsmarknad vuxit samman blir kommunikationen över länsgränserna central.

Under 2011 fanns drygt 15 000 inpendlare och cirka 38 000 utpendlare i Uppsalas län. Vi tror att den siffran kommer att öka. De nya pendlingsmöjligheterna med länsöverskridande pendeltåg från Uppsala till Stockholm och vice versa är därför en viktig pusselbit i alliansens breda grepp för en bättre fungerande arbetsmarknad och infrastruktur. Det ska vara enkelt för människor att resa mellan hem och arbete och för arbetssökande att ta sig till lediga jobb. Under nästa planperiod satsar regeringen 522 miljarder kronor på infrastrukturåtgärder. Alliansregeringen avsätter de pengar som tidigare regeringar bara talade om. Idag satsas mer än dubbelt så mycket på infrastrukturens drift och underhåll varje år jämfört med när alliansregeringen tillträdde 2006. En stor del av dessa pengar satsas i storstadsregionerna och är en del i arbetet för fler jobb och en bättre matchning på arbetsmarknaden.

För en väl fungerande infrastruktur är viktig inte bara för dem som arbetar, utan också för att dem som står utanför arbetsmarknaden ska få tillgång till fler jobb och för att arbetsgivarna enklare ska hitta rätt arbetskraft.

Den allra viktigaste frågan för oss och för väljarna är fortfarande att få fler människor i arbete. Vi vill att fler ska ha ett jobb att gå till och att det ska vara enklare att få vardagen att gå ihop. En fungerande infrastruktur som underlättar för arbetsgivare och arbetstagare att mötas och förenklar livet för alla som jobbar är därför en mycket prioriterad fråga för oss moderater.

Med en bättre fungerande infrastruktur kan Uppsala bli en tillväxtmotor i flera branschkluster. Regeringens budget för 2013 med satsningar på bland annat infrastruktur och forskning kommer därför att gynna arbetsmarknaden i regionen.

Uppsala kan skapa de nya arbetstillfällen som uppstår när forskning och näringsliv möts och där innovation och internationell konkurrens föder produkter som är det moderna samhällets framtida exportframgångar. Så kan en redan stark arbetsmarknad växa ännu mer.

Fredrik Ahlstedt
kommunstyrelsens ordförande (M) Uppsala
Elisabeth Svantesson
ordförande (M) i riksdagens arbetsmarknadsutskott
UNT 7/2 2013