I en debattartikel i lördagens UNT påstår Francisco Contreras att LRF Mjölk och mejeribranschen öppnade upp för GMO-soja när den branschgemensamma GMO-policyn övergavs. Det stämmer inte. Samtliga mejerier i Sverige kommer även fortsättningsvis att endast ta emot mjölk från kor som ätit GMO-fritt foder.

Innan påsk försvann LRF Mjölks gemensamma branschpolicy för GMO, då den riskerade att strida mot konkurrenslagstiftningen. Nu är det upp till varje mejeri att ta fram sin egen GMO-policy. Samtliga mejerier i Sverige har beslutat sig för att fortsätta att endast ta emot mjölk från kor som ätit GMO-fritt foder. För den svenska mjölkdrickaren blir det alltså ingen skillnad.

När det gäller den globala sojaodlingen är vi på LRF Mjölk mycket medvetna om den problematik som den kan innebära för lokalbefolkning, djurliv och klimat, bland annat i Sydamerika. Därför har vi tagit fram en branschgemensam foderstrategi för att öka andelen närproducerat proteinfoder i Sverige, till exempel åkerböna. Redan idag är 90 procent av fodret till svenska mjölkkor svenskt. Det och allt annat foder, oavsett ursprung, är GMO-fritt.

Jonas Carlberg, LRF Mjölk