I dag 12 juni fick Uppsalas barn sommarlov. Många barn andas ut och ser fram emot att åka utomlands, hänga i sommarstugan eller äta glass i solen. Men när "Den blomstertid" är sjungen känner inte alla barn samma lättnad. För vissa barn väntar en tid utan lekkamrater, fritidsaktiviteter och längtan efter skollunch.

Därför vill Rädda Barnens Ungdomsförbund uppmärksamma den sociala orättvisa som ungefär tolv procent av alla barn i Sverige lever i, kallad barnfattigdom.

Barnfattigdom är inte något naturligt och oundvikligt, utan en orättvisa som skapas och tillåts genom politiska bestämmelser. I Barnkonventionen står det att varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar. Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att det är dags att Sverige i egenskap av konventionsstat ser till att detta åtagande efterlevs.

Det finns fattigdom i rika länder och rikedom i fattiga. Sverige är ett rikt land, men även här lider många barn av fattigdom. Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. De barn som Rädda Barnen räknar som fattiga lever i en familj som antingen har låg inkomststandard, det vill säga så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader, eller får försörjningsstöd.

Enligt Rädda Barnens senaste kartläggning, som utgår från Statistiska centralbyråns offentliga statistik från 2013, levde 234 000 barn i fattigdom det året, vilket är ungefär tolv procent av alla barn i Sverige.

I Region Uppsala handlar det om 6 500 barn, ungefär tio procent. Värt att notera är att asylsökande familjer inte räknas in i statistiken.

Fattigdom i Sverige behöver inte betyda att barn går hungriga och fryser utan det kan också handla om att barn hamnar i utanförskap. Barn som lever i fattigdom löper till exempel större risk att bli mobbad och att få sämre resultat i skolan. Dessutom påverkas barnen också av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler vilket kan göra att barnen själva mår dåligt.

Barnfattigdom påverkar hela barnets liv. Barn i socioekonomisk utsatthet har sämre möjlighet att engagera sig i politiska organisationer och får därmed mindre möjlighet att påverka sin omgivning.

De har lägre chans att klara av en eftergymnasial utbildning och dör i genomsnitt tio år tidigare än sina rika kamrater. De är alltså längre bort från makten, sjukvården, och skolorna än sina rika vänner.

Vi är ett förbund organiserat av barn som kämpar för barn. Varje dag kämpar vi runt om i Sverige lokalt och på nationell nivå för barns rättigheter. Nu lanseras vår kampanj ”MEDGES EJ”, som riktar sig mot att belysa problemet barnfattigdom och ställa makthavare till svars för att barn i Sverige går hungriga, inte har råd med kläder eller saknar ett hem.

Rädda Barnens Ungdomsförbund tror på att barnfattigdom bäst bekämpas med politiska lösningar som leder till en omfördelning av resurser. Vi vill påminna om att Sverige har skrivit under barnkonventionen, och det innebär att staten har ett ansvar för att garantera varje barns ekonomiska trygghet.

I Sverige i dag finns cirka 5 000 barn som lever i hemlöshet.

Det kan innebära att en hel familj lever i en klädkammare eller att tvingas att flytta flera gånger i månaden. Vi vill se en politik som inte accepterar barnfattigdom.

Vi tycker att Uppsalas politiker bör kämpa för att det inte ska vara tillåtet att vräka barn från sina hem, att handläggare som beslutar om försörjningsstöd till familjer ska ha ett barnrättsperspektiv och att kollektivtrafiken för barn ska vara avgiftsfri året om. Vidare skulle en avgiftsfri barnomsorg innebära en märkbar förändring för många familjer med en ansträngd ekonomi.

Visst är det obekvämt när idyllen inte är så vacker som man tror, att det finns barn som sover i klädkammare i ett av världens rikaste länder?

Barnfattigdom ska ta plats som den stora fråga det är. 200 000 barn väntar inte på att få en peng och en klapp på axeln och chansen att säga ”tack så mycket”. De väntar på förändring.

Vendela Carlfjord, Ebba Karlén, Elias Fjellander, Rädda Barnens Ungdomsförbund – Uppsala lokalgrupp