Regeringen måste ta fram en nationell vägledning som kan hjälpa invandrare att ta sig in i det svenska samhället. Det är en av slutsatserna i den rapport om invandrade akademikers väg till den svenska arbetsmarknaden som Saco presenterar i dag.

Som ny i Sverige dröjde det inte länge innan Ana blev kallad till gynekologisk undersökning på den ­lokala vårdcentralen. För att träffa en studie- och yrkesvägledare fick hon vänta i två år.

Anas historia kommer från en fokusgruppsstudie som Saco gjort och som ger en fördjupad bild av invandrade akademikers väg till den svenska arbetsmarknaden. Och den är ofta långtifrån spikrak.

”Jag har förlorat tid”, säger en lärare i Sacos rapport. Trots många års inskrivning vid Arbetsförmedlingen fick hon aldrig veta att det fanns en kompletterande utbildning för utländska pedagoger. I stället upptäckte hon det genom en annons i tidningen Metro.

Läraren i exemplet är inte ensam. Många vittnar om att de av rena tillfälligheter har fått viktig information om utbildning eller arbete. Bor du inte på rätt ort, träffar rätt handläggare och känner rätt personer kan du gå miste om viktig information, något som i slutändan kan avgöra dina chanser på arbetsmarknaden.

Att det tar alltför lång tid för invandrade akademiker att hitta ett arbete i nivå med kompetensen är känt sedan tidigare.

Endast hälften av de eftergymnasialt utbildade som bott i Sverige i 10–19 år arbetar i ett yrke som kräver sådan utbildning, enligt en rapport från Saco och Svenskt Näringsliv från 2010.

Det som är nytt med Sacos rapport är perspektivet. För första gången finns det en studie som utgår från invandrade akademikers egna erfarenheter. Åsikterna bland deltagarna är många, men en sak står klar. Sverige måste bli bättre på att vägleda invandrade akademiker till arbete.

De flesta som flyttar till Sverige saknar kunskap om det svenska samhället. Sveriges myndighetsstruktur kan vara svår att förstå och det är inte lätt att veta vad som krävs för att hitta bostad, utbildning eller jobb.

Om varje person som kommer hit slipper leta reda på all information själv skulle tiden från ankomst till jobb kunna kortas avsevärt. Till saken hör att en stor del av denna information finns redan i dag.

Den är dock alltför utspridd och svårtillgänglig, och dessutom riktad till olika målgrupper – flyktingar, studenter och arbetskraftsinvandrare.

Saco föreslår därför att:

l Regeringen tar initiativ till att skapa en nätbaserad, nationell vägledning till den svenska arbetsmarknaden. Informationen ska vara konkret och riktas till personer som nyss har kommit till Sverige eller är på väg att flytta hit. Saco har redan tagit ett sådant initiativ med vår nätportal Omstart som skulle kunna fungera som modell för regeringens fortsatta arbete.

l Migrationsverket och Skatteverket får i uppdrag att aktivt sprida informationen till personer som beviljas uppehållstillstånd samt ansöker om personnummer.

Få tror att invandringen till Sverige är ett tillfälligt fenomen. I själva verket förväntas både antalet och andelen utrikesfödda akademiker öka. Vi har därför mycket att vinna på att lyssna till erfarenheter från de som berörs.

En tidig och samlad information till den som ska bo och leva i vårt land är en liten investering med tanke på vilka positiva effekter den kan ge för alla parter. Jag hoppas därför att vi med gemensamma krafter kan säkerställa att det i framtiden ska gå lika snabbt att få en inbjudan till en studie- och yrkesvägledare som till en gynekologisk undersökning.

Göran Arrius
ordförande Saco
UNT 23/5 2013