Lars Rudebeck
professor i statskunskap, verksam vid Uppsala centrum för hållbar utveckling, Uppsala universitet
UNT 12/9 2009