Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor gick nyligen ut med att KD vil bygga nya kärnkraftverk.

Det är en mycket dålig läsning för ekonomin och klimatet och medför avsevärda risker.

Ekonomi:

Det finns i dag inget kraftbolag i Sverige som vill bygga nya kärnkraftverk på grund av de höga kostnaderna. ”Det finns inte på kartan” säger Vattenfalls vd. Merkostnaderna för en ny normalstor reaktor jämfört med förnybara alternativ blir minst 300 miljarder kronor under reaktorns livstid. Erfarenheter från Finland tyder på att det tio år försenade bygget kommer att kosta cirka 100 miljarder kronor, tre­–fyra gånger mer än vad den finska riksdagen trodde när de gav klartecken för den nya Olkiluotoreaktorn. EUs statsstödsregler förbjuder statlig subventionering av kraftproduktion.

Är det KD:s partikassa som ska stå för finansieringen eftersom inga kraftbolag är beredda till en sådan investering?

Klimatet:

Kärnkraften är långt ifrån koldioxidfri i en livscykelanalys som inbegriper uranbrytning, anrikning, avfallshantering med mera. Vetenskapliga studier vid Stanforduniversitetet i USA visar att kärnkraftens koldioxidutsläpp i ett livsperspektiv är cirka fem­–tjugofem gånger högre än förnybara alternativ. Stanford är mycket välrenommerat och är det universitet som levererat flest nobelpristagare i Fysik.

Ännu sämre blir kärnkraften om man jämför minskade koldioxidutsläpp per investerad krona.

Risker:

Kärnkraften är förknippad med stora risker. En bombträff eller en träff av ett normalstort passagerarflygplan skulle kunna få förödande konsekvenser för Östersjön eller Västerhavet.

2006 var en härdsmälta mycket nära i Forsmark. Kostnaderna för olyckorna i Fukushima och Tjernobyl rör sig om tusentals miljarder. Radioaktivitet i stora mängder släpps fortfarande ut från Fukushima till Stilla havet och har nu kontaminerat kusten även utanför USA. Det kan vara en tidsfråga innan japanerna inte längre vågar äta sushi.

Armbandsur med inbyggd Geigermätare av radioaktivitet säljs nu i Japan.

Slutsats:

En utbyggd kärnkraft innebär en broms för förnybar energi och det hållbara samhället. Därför är KD:s utspel om mer dyrbar, farlig och klimatskadande kärnkraft fel väg att gå in i framtiden.

Göran Bryntse, tekn dr, vice president i European Renewable Energies Federation