Politik och debatt om klimatet utgår från hypotesen att koldioxid skulle värma klimatet. Den baseras på spekulationer om koldioxidens absorption av infraröd strålning.

Hypotesen är en form av gissning, som måste bekräftas av mätningar. Det har FN:s klimatpanel IPCC inte lyckats med.

Kärnfrågan är: Påverkar koldioxid klimatet märkbart?

1. Vare sig det blir varmare eller kallare säger det inget om koldioxidens verkan. Medan halten koldioxid har ökat under hela 1900-talet har temperaturen både ökat och minskat. Rekordtemperaturer är inga bevis.

2. Lika litet bevisar krympande eller växande havsisar något om koldioxiden. Torka, stormar och översvämningar bevisar heller inget. Extremväder ingår i vårt vanliga klimat.

3. IPCC hävdar nästan fullt stöd bland "klimatforskarna" med referens till olika enkäter. I tre sådana med tusentals tillfrågade valdes svaren från 50–77 ut. Av de utvalda stödde 97–98 procent IPCC:s hypotes. Men de utgjorde bara 0,3 – 3,6 procent av alla tillfrågade.

Hur många som stöder en tes är irrelevant. Det enda som räknas inom vetenskapen är uppmätta data och gjorda observationer, om så bara en enda person gjort dem.

4. Riktig vetenskap förutsätter ärlighet, öppenhet och kritik. Men affärerna i Climategate visar hur tongivande forskare fuskat med rådata och vägrat andra granska att dem, vilket öppenheten kräver.

Det är väl känt att USA:s vädertjänster NASA/GISS och NOAA storskaligt har "justerat" sina databaser så att gamla temperaturer sänkts och sena höjts. De har ändrat på historien liksom i Sovjet.

Somliga säger att de vill "ta debatten", men ställer inte upp om kritiker kan vara med. Till vår klimatkonferens med ett dussin nordiska forskare på Lidingö i oktober 2016 kom varken media eller politiker trots personliga inbjudningar.

5. Flera av konferensens föredrag finns på "cooltv.se/klimarealistene":

Professor Ole Humlum, Oslo, visade att temperaturen generellt stiger innan halten koldioxid ökar. IPCC har förväxlat orsak och verkan.

Dr Nils-Axel Mörner visade hur havet har stigit långt innan vi började använda kol och olja samt att det fortsatt att stiga i samma långsamma takt av cirka en millimeter per år. Det skapar inga problem för Söderhavsöarna.

Dr Hans Jelbring visade hur Solen, Månen och övriga planeter tycks påverka klimatet på sätt som inte finns med i IPCC:s klimatmodeller.

Professor Jan-Erik Solheim, Tromsö, visade hur havsisen i Arktis under flera sekler varierat inom mycket vida gränser.

Konferensen klargjorde att nuvarande minimala solaktivitet sannolikt betyder några kommande kalla decennier.

Någon inverkan av koldioxid på klimatet har inte kunnat mätas. De senaste hundra årens ökning av atmosfärens halt av koldioxid har bidragit till minskande öknar och större skördar samt har lyft närmare två miljarder människor ur nöd och svält sedan 1990.

För nätverket KLIMATSANS

Ole Humlum, Oslo, professor med databasen "climate4you"

Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr. klimatologi

Nils-Axel Mörner, fil.dr, expert på havets nivå

Jan-Erik Solheim, Tromsö, professor em. astrofysik

Peter Stilbs, KTH, professor em. fysikalisk kemi

Tege Tornvall, författare: "Tänk om det blir kallare"

Sture Åström, civ.ing. nätverkets sekreterare