En djup längtan efter fred präglade besluten att bilda kol- och stål­unionen som blev grunden till EU. I mina hemtrakter i södra Tyskland mot franska gränsen hade familjen trasats sönder i generationer. I hundratals år hade pojkar och män tvingats ut i krig mot grannlandet Frankrike.

Min pappa som föddes hösten 1945 tillhörde den första generationen som växte upp i fred.

Den första generationen att slippa krigstrauman, att få gå i skolan och gestalta sitt eget liv. Sedan mer än 70 år råder fred mellan ärkefienderna Tyskland och Frankrike, tack vare det europeiska samarbetet.

Då, när kontinenten låg i spillror, var Europas största utmaning att undvika krig mellan ärkefienderna Tyskland och Frankrike. Att bygga långsiktig fred.

I dag är en av våra största utmaningar att stoppa klimatförändringar och miljöförstöringar för att säkra våra barns och barnbarns framtid på den här planeten.

”Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna.” Liberalerna spelade en central roll i debatten om att skydda älvarna och bidrog till att grunda Svenska Naturskyddsföreningen 1909. Förvaltarskapstanken är djupt rotad i liberalismen. Det är jorden vi ärvde som Evert Taube sjunger om. Vi har förmånen att få förvalta denna planet under vår livstid, men ett stort ansvar att lämna den till framtida generationer i lika gott skick som vi själva fick ärva den i.

Klimatforskarna är eniga om att vi är snubblande nära att misslyckas med detta förvaltarskap.

Vetenskapen bedömer att vi har tio år på oss att minska klimatutsläppen, om vi misslyckas blir konsekvenserna skadliga för livet på jorden. Ett konkret exempel på hur förändrat väder påverkar vår vardag fick vi i somras när Europa härjades av skogsbränder.

Klimatförändringarna är långt mer konkreta nu än några isbjörnar som sitter på ett isflak vid Nordpolen.

De finns i vår vardag, in på bara skinnet.

Det är första gången på mycket länge som Liberalerna går till val med miljön som prioriterad valfråga. Våra reformförslag är anspråksfulla.

Vi säger för första gången ja till miljöskatter på EU-nivå.

Vi vill ge EU starkare muskler mot klimatförändringar genom att införa en europeisk koldioxidskatt. För att det ska kunna bli verklighet behöver vetorätten luckras upp så att beslut om miljöskatter kan fattas med majoritetsbeslut.

EU:s energipolitik behöver samordnas mer för att snabbare kunna fasa ut fossila bränslen och stänga ner kolgruvor.

Vi behöver all kärnkraft som finns i Europa för att klara övergången till utsläppsfria energikällor. Förtida nedläggning av reaktorer som S-MP-regeringen orsakade i Sverige, leder bara till ökad import av el från fossila källor.

Liberalernas landsmöte har slagit fast att flyget måste betala sina klimatkostnader.

Sverige har visat vägen genom en nationell flygskatt som nu behöver införas i övriga EU, bara så kan den bli maximalt effektiv.

En flygskatt bör vara inriktad på det fossila flygbränslet samtidigt som vi styr om flyget till att använda mer biobränsle.

Men biobränsle är inget Alexanderhugg. Hur vi än vänder och vrider på frågan kommer vi inte ifrån det faktum att vi också behöver en beteendeförändring. Det räcker inte att flyga mer och hänvisa till biobränsle. Så länge vi inte har ett hållbart flygande med betydligt lägre utsläpp måste vi flyga mindre. Vi är många som älskar att resa, men det är ingen mänsklig rättighet att förstöra klimatet.

Inom de tio åren som vi enligt klimatforskarna har på oss, ryms bara två europeiska mandatperioder.

Valet till Europaparlamentet 26 maj blir ett ödesval för klimatet.

Och den här första perioden avgörande. Med ett ökat antal miljömedvetna liberala Europaparlamentariker kan EU:s klimatarbete stärkas.

Olika tidsepoker står inför olika utmaningar. När min pappa föddes hösten 1945 var freden i Europa den verkligt svåra uppgiften.

Under hösten 2019 blir den viktigaste frågan för EU att genomföra en ambitiös reformagenda i EU för minskade klimatutsläpp.

Då behöver Liberalernas röst vara stark.