Med över 11 000 medarbetare är landstinget i Uppsala län är en av ­länets största arbetsgivare. Det blir många dagars vabb, sjukskrivning och föräldraledighet varje år, och det är inte alltid en enkel sak att ­hitta vikarier med kort varsel.

Den avdelning som inte får tag på en vikarie tvingas beordra övertid, vilket i längden till att landstinget sliter på medarbetarna och i värsta fall förlorar dem.

Att varje anställd i genomsnitt arbetar 22 övertidstimmar per år kan låta blygsamt, men under mer än tio år har landstingets medarbetare tillsammans stretat ihop motsvarande 130 till 160 heltidstjänster varje år. Kulmen nåddes 2003 då övertidsskulden vid årets slut uppgick till hisnande 278 000 timmar. Sedan dess har övertidstimmarna blivit färre, men aldrig minskat mer än till 85 procent av rekord­noteringen och absolut inte kommit i närheten av acceptabla nivåer.

År efter år i stort sett samma visa. Övertid är dyrt, men värre är vad det kostar i medarbetar­engagemang och energi.

Här i Uppsala läns landsting är situa­tionen bättre än i Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalands-regionen, där övertidstimmarna ökat med hela 47 procent sedan 2009. Men oavsett det så behövs åtgärder för att komma tillrätta med övertiden här i Uppsala.

En stor del av problemet ligger i att sjuksköterskebristen gjort det svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare.

Även undersköterskor på vårdavdelningar sliter ihop en stor del av övertidstimmarna. För att komma tillrätta med personalbristen har landstinget arbetat målmedvetet för att vara en sådan attraktiv arbetsgivare som möjligt. Det handlar om utbildning kring lönebildning, ledarskapsprogram och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. En hel del har alltså gjorts, men det är uppenbarligen inte tillräckligt.

Även om personalstyrkan blev fulltalig skulle det inte lösa det tidskrävande arbetet med att hitta vikarier under sommaren, i influensatider eller när småbarnsföräldrar stannar hemma med vinterkräksjuka barn.

Det minskar heller inte risken för överbelastning då ovanligt många patienter behöver läggas in på sjukhuset.

Ingen har räknat hur många timmar stressad vårdpersonal behöver lägga på att ringa in vikarier varje år.

Ingen har heller räknat på hur mycket tid detta stjäl från patienterna. En sak har vi dock räknat ut: detta får inte fortgå.

Vi har tillsammans kommit överens om att underlätta för sjukvården.

Vi vill införa en intern, landstingsövergripande bemanningspool, dit vården kan ringa när ordinarie personal är sjuk eller behöver några dagars ledighet.

En sådan pool skulle också vara till stor hjälp då fler patienter än planerat behöver läggas in på en vårdavdelning. Genom att anställa erfaren och kompetent sjukvårdspersonal som rycker in där det behövs kan landstinget mota övertidstimmarna och avlasta ordinarie personal från tidskrävande rundringningar.

Nu får det vara nog. Det är hög tid att vi inleder korståget mot övertidstimmarna.

Lina Nordquist, landstingsråd (FP), ordförande ­Produktionsstyrelsen

Rose-Marie Lövgren, ordförande Kommunal Landstingssektionen ­Uppsala