Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning. Resurserna till psykiatri och psykisk hälsa måste därför säkras och otidsenliga strukturer förbättras.

Liberalerna har tagit fram ett program för tidiga insatser och förebyggande av självmord, långtidssjukskrivning och utanförskap. Vi kräver krafttag för hälsa och för snabb hjälp, på rätt ställe. Detta är huvuddragen.

Många människor söker sig först till vårdcentralen. Där ska vi få hjälp, oavsett om våra symtom är fysiska eller psykiska.

Artikelbild

| Psykisk hälsa. Siri Strand och Emma Westas Rödin, kända från Pillerpodden och två av grundarna av initiativet Medvind.

Liberalerna vill se fler psykologer och kuratorer på länets vårdcentraler, så att de av oss som behöver hjälp under ett par månader eller mindre får stöd utan onödig väntan. Vi vill fånga upp anhöriga så att de inte blir sjuka av att hjälpa, och vi har föreslagit närmare samarbete mellan psykiatri och elevhälsa, socialtjänst och äldreomsorg.

Regionens revisorer krävde att specialistpsykiatrin arbetar mer utåtriktat. Vi föreslog därför konsultteam från specialistpsykiatrin som stöd för primärvård och kommunal omsorg, men fick nej. Detta oroar oss.

För den som behöver mer varaktig hjälp än vårdcentralens, men inte behöver specialistpsykiatri, införde alliansen vårdval psykoterapi där patienter får kontinuerligt stöd från en person de själva känner förtroende för. Socialdemokraterna omvandlade av misstag patienternas lättnad till Kafkas ”Processen”.

I dag tvingas patienterna därför vänta först på bedömning på sin vårdcentral, därefter på ytterligare bedömning i specialistpsykiatrin, innan dörren eventuellt öppnas till vårdval psykoterapi. Den väntan tar tid. Psykologbehandling ingår dessutom inte i vårdgarantin, så de kan inte vända sig till ett annat landsting. Enda sättet att snabbt få denna hjälp är numera att betala själv. Den som har råd behöver inte vänta. Remissförbudet till psykoterapi måste upphävas – allt annat är orimligt av partier som säger sig värna jämlik vård.

Psykiatrin ska dock inte på något sätt ha del av skulden för att veckor och månader rinner förbi i patienternas liv – de behöver givetvis prioritera sin tid till de svårast sjuka. Under många år har psykiatrin gått på slak lina.

Patientnämnden har tidigare skrivit att ”många patienter möts av olika läkare och tillgängligheten är dålig. Patienterna upplever att de inte får den hjälp och det stöd de behöver”. Det är tyvärr inte konstigt.

Det råder nationell brist på specialistpsykiatrer och psykiatrisjuksköterskor, och många går dessutom i pension de närmaste åren. Liberalerna har därför krävt betald specialisering till psykiatrisjuksköterska, och även utbildning av fler psykologer och psykiatrer.

Vi måste enkelt kunna få hjälp, vare sig vi behöver den från vårdcentralen, privat psykoterapi eller specialistpsykiatri. Men ibland hjälper inte ens den snabbaste besökstid.

Självmord är det vanligaste skälet till att unga män dör, så för akut sjuka kan psykiatriambulans rädda liv. Det ger ett tryggare, tidigare omhändertagande att mötas av specialiserad sjukvårdspersonal i stället för att hämtas av polis. För ett år sedan föreslog vi därför Blåljuspsykiatri i Uppsala. Håll tummarna för att de rödgröna är positiva, så att förslaget blir verklighet.

Oftast kan inte ens den bästa vård skapa en känsla av mening och sammanhang.

Människor med psykisk sjukdom är fortfarande undervärderade på arbetsmarknaden, och här måste det offentliga sopa rent framför egen dörr. Liberalerna kräver sedan länge att regionen anställer och ordnar praktik för fler personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vi inledde detta arbete under föregående mandatperiod, men alldeles för lite har hänt i frågan. Därför krävde vi resultat i en motion, och vi lovar att inte släppa frågan.

Listan över våra förslag kan göras lång, men vi är övertygade om att de skapar en bättre framtid för invånare i vårt län. Vi tar ett steg i taget, framåt. Vi släpper motgångar och lägger fram nästa förslag. Vi ger oss inte.

Lina Nordquist

regionråd i opposition (L)

Janine Bichara

Sjukhusstyrelsen (L), grundare av Medvind

Siri Strand

grundare av Medvind

Emma Westas Rödin

grundare av Medvind

Filip Jovicic

ordförande Liberala ungdomsförbundet Uppsala

Monica Lundberg

vice ordf Beredningen barn och unga (L)