I helgen debatteras jämställdhet i Uppsala, som alltid i samband med kvinnodagen den 8 mars. I år är debatten viktigare än på länge.

Nästan sju år efter att den borgerliga regeringen kom till makten har den svenska jämställdhetspolitiken gått i stå. På några få år har Sverige halkat ner från första till fjärde plats i World Economic Forums jämställdhetsranking. Hur ska trenden kunna vändas?

Inkomstklyftorna växer mellan kvinnor och män. Med dagens lönenivåer blir skillnaden i lön mellan män och kvinnor 3,6 miljoner kronor över ett arbetsliv. Det är en hisnande stor summa.

Samtidigt befäster den borgerliga politiken kvinnors sämre villkor i arbetslivet. Fler kvinnor än män tvingas i dag till deltidsarbete och tillfälliga jobb. Problemen med stress och ohälsa växer.

Arbetslösheten är hög och det slår särskilt hårt mot kvinnors sysselsättning. Riksdagens utredningstjänst har tagit fram siffror som visar på stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män.

I Uppsala län är 70 procent av männen mellan 15 och 74 år sysselsatta, men bara 65 procent av kvinnorna. Betydligt färre kvinnor, 84 000, arbetar i förhållande till män, 91 400.

När skillnaderna mellan kvinnor och mäns förutsättningar är så stora som de är i dag är det märkligt att regeringen inte lägger några skarpa förslag i jämställdhetspolitiken.

Regeringen vill inte lagstifta om rätt till heltid. Man vägrar att stoppa missbruk av regler för visstidsanställning, trots att Sverige här bryter mot EU:s direktiv. Inte heller vill man i lag få kommuner att erbjuda barnomsorg på de tider då föräldrar jobbar.

Regeringen har också sänkt ambitionerna när det gäller lönekartläggning. Fram till år 2009 skulle arbetsplatser med tio eller fler anställda göra en lönekartläggning varje år. Detta för att på ett tydligt och metodiskt sätt upptäcka ogrundade löneskillnader. Trots goda resultat sänkte regeringen kraven på lönekartläggning år 2009. Detta innebär att tusentals löntagare går miste om en rättvis lönesättning.

Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Alla ska kunna försörja sig genom arbete – oavsett kön. Vi är kritiska mot att regeringen gör så lite för att komma till rätta med arbetslösheten och gapet i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män. Inför den socialdemokratiska partikongressen om en månad har vi presenterat ett framtidskontrakt med ambitiösa mål för sysselsättningen och jämställdheten. Vårt mål är full sysselsättning både för kvinnor och för män.

Vi föreslår att lönekartläggning görs varje år. Vi driver rätt till heltid för alla som arbetar. I riksdagen har vi framgångsrikt ställt krav på regeringen att förbättra föräldrars tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är glädjande att vår strävan har gett resultat och att vi nu kan se nattöppna förskolor i Uppsala.

Vi vill höja kvalitet och tillgänglighet i äldreomsorgen. Många kvinnor, cirka 100 000 har gått ner i arbetstid för att vårda sjuka anhöriga. Det är inte acceptabelt.

Det är dags att ta jämställdhetspolitiken på allvar! Som socialdemokrater är vi beredda att använda nya politiska verktyg för att förändra Sverige genom offensiva förslag. Så skapas ett Sverige där kvinnor har hela lönen och halva makten.

Agneta Gille
riksdagsledamot (S)
Pyry Niemi
riksdagsledamot (S)
Lena Sommestad
rikdagsledamot (S) och ordförande S-kvinnor
UNT 9/3 2013