Maten som serveras inom vården ska ha hög kvalitet och smaka gott. Centerpartiet vill därför att ett nytt tillagningskök vid Akademiska sjukhuset ska stå klart inom fyra år.

I januari 2010 började mat som tillagas i Västerås att levereras till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Skälen till att landstingsfullmäktige beslutade om gemensam kostnämnd med Västmanland och tillagning av maten i Västerås var att tidigare S-styre saknat framförhållning. Köket på Akademiska var utdömt och projektering och uppbyggnad av nytt kök skulle ta minst fyra år till en kostnad av cirka 80 miljoner kronor.

Trots lovvärda ambitioner med centralköket finns det anledning att se kritiskt på hur den nya kostförsörjningsstrategin har fallit ut.

Centerpartiet anser att mat är viktigt för både friska och sjuka. Sårläkningsprocesser och tillfrisknande behöver tillskott av zink och vitaminer. Vi menar att landstingets kostförsörjning behöver omprövas när nuvarande avtal löper ut. Därför vill vi i Centerpartiet initiera en diskussion om hur vi ska kunna erbjuda våra patienter ännu bättre mat.

Centerpartiets idé för bättre mat innehåller två delar:

l Egna tillagningskök på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping med näringsrik mat baserad på lokalproducerade livsmedel. Alla ska kunna välja från en meny och man ska kunna bestämma storlek på sin portion.

l Grödor, kött och smaktillsatser ska vara ekologiskt hållbara och lokalt producerade. Vi vill att landstinget sätter upp en tydlig målsättning och strategi för att år 2015 kunna erbjuda minst 35 procent ekologisk och lokalt producerad mat.

De höga röster som kommer från de rödgröna om att bryta avtalet med landstinget i Västmanland är bara utslag av ogenomtänkt oppositionspolitik för att dölja egna bristerna i tidigare förd politik. Att bryta avtalet skulle innebära höga vitesbelopp och nya kostnader som drabbar skattebetalarna.

Centerpartiet vill göra Sverige till Matlandet Sverige – en nation som lyfter och bejakar sin rika och kvalitativa matkultur. Maten som serveras inom vården är också en del av detta arbete. Därför stakar vi redan nu ut riktningen för att snarast igen kunna laga maten vid våra sjukhus.

Inga Alm
landstingsledamot (C)
Ingegerd Andersson
 landstingsledamot (C)
Oscar Sundevall
landstingskandidat (C)
Rolf Edlund
landstingsråd (C)
UNT 6/9 2010