Ska företagen kunna hänga med i den allt snabbare utvecklingen på arbetsmarknaden behöver de anställda rätt kompetens.

Enligt Unionens nya konjunkturprognos kommer kompetensbristen på företagen hämma tillväxttakten de närmaste åren.

Unionens klubbar ser ljust på framtiden, men det finns orosmoln som dämpar framtidstron. Kompetenluckor på företagen kan bli ödesdigra när arbetslivet är i ständig förändring och utvecklingen på arbetsmarknaden går allt snabbare. De företag som inte hänger med riskerar att slås ut.

Artikelbild

Kompetensluckorna kommer att hämma tillväxten de närmaste åren enligt vår färska konjunkturprognos, som baseras bland annat på svar från 517 klubbar med drygt 530 000 anställda. Unionens många klubbar vittnar om att det finns stora problem med matchningen på företagen – arbetsgivarna söker personal med ljus och lykta, men misslyckas med att hitta ”rätt” kompetens.

Samtidigt är det fortfarande många som saknar jobb – drygt 17 000 kvarstod som arbetslösa i Uppsala län i mars enligt arbetsförmedlingen.

Kompetensutveckling är en fråga fackförbundet Unionen drivit länge. Att dumpa personal för att rekrytera nya är ett enormt resursslöseri – att däremot satsa på kompetensutveckling av redan anställda är smart och långsiktigt lönsamt för företagen. Men arbetsgivarnas egna investeringar i kompetensutveckling av sina anställda släpar sorgligt efter, visar Unionens konjunkturprognos.

Rätt kompetensutveckling är en nyckelfråga för tillväxten såväl i Uppsala som i resten av landet.

Varken Uppsalas universitet eller det övriga svenska utbildningssystemet är riggat för att möta de utmaningar det nya arbetslivet för med sig. Det kongressbeslut socialdemokraterna nyligen fattade om riktlinjer som kan förbättra chanserna för yrkesverksamma att plugga vidare, är därför mycket välkommet. Nu håller vi bara tummarna för att S-beslutet verkligen får genomslag i statsbudgeten.

Men det finns mer att göra: Studieutbudet behöver bli mer tillgängligt och relevant för de som redan är ute i arbetslivet, till exempel genom att fler kurser går att studera på deltid, distans digitalt eller andra former som passar yrkesverksamma.

För att de som har jobb också ska ha råd att studera vidare behöver studiefinansieringen utvecklas.

Fribeloppet behöver höjas och rätten till studiemedel vidgas så att alla upp till 60 år kan ta del av den. Dessutom vill vi att möjligheten att få nya studiemedelsveckor efter 40 fyllda utvecklas och förtydligas.

En nödvändig åtgärd för att öka matchningen på arbetsmarknaden är att ge högskolorna resurser till validering så att de yrkesverksamma får en anpassad utbildning och slipper lära om sådant de redan har gedigna kunskaper om och färdigheter i.

Att lösa kompetensbristen är avgörande för Sveriges ekonomi.

Här i Uppsala har vi fördelen att ha två universitet nära till hands, men det behövs konkreta satsningar som gör det möjligt för yrkesverksamma att vidareutbilda sig. På så sätt kan såväl enskilda individer som företag och samhälle möta de allt snabbare förändringarna på arbetsmarknaden.

Unionen UpplandUlf Solhall, regionchefKjell Christensson, ordförande regionsstyrelsen