Det är ofta en mer trivsam miljö för de äldre och det skulle skapa arbetsplatser i hembygden, vilket i sin tur leder till att färre slipper den slitsamma pendlingen in till staden. Det tär mindre på miljön när man slipper bil­åkande till arbetsplatsen och det gör att man inte spär på Uppsala stads växtvärk, med förtätning och byggande på grönområden. Dessutom torde det vara ekonomiskt fördelaktigt eftersom tomtmark och byggande generellt blir billigare utanför staden.

Någon gång kanske Uppsalas politiker inser att förtätning och centralisering är ohållbart i längden?