Många ungdomar saknar kunskaper om arbetsmarknaden och hur en arbetsgivare tänker. Därför är det inspirerande att många ungdomar får prova på att driva företag under sin gymnasieskolgång. Det ökar deras kunskaper om livet efter skolan. Därför har också AlphaCE gått in som samarbetspartner till Ung företagsamhet på flera orter, bland annat i Uppsala.

AlphaCE arbetar med dem som står utanför arbetsmarknaden och stöttar dem att hitta ett arbete. Det som är självklart för en vuxen som arbetat i 20 år är inte självklart för den ungdom eller nyanländ som aldrig haft ett arbete i Sverige. Man behöver insikter i allt från anställningsvillkor till rutiner på arbetsplatsen.

Genom att vara företagare inom Ung företagsamhet får ungdomarna insikter om vikten av bra balans mellan kostnader och intäkter samt hur svårt det är att få ett företag att fungera. Det är insikter som är värdefulla på arbetsmarknaden. Det kommer att underlätta för dem när de ska söka arbete.

Artikelbild

Ung Företagsamhet har sedan 1980 sett drygt 300 000 elever starta och driva UF-företag i Sverige.

Över hela landet har cirka 24 000 gymnasieelever under läsåret 2014–2015 drivit ett UF-företag tillsammans med sina kompisar. Eleverna får under läsåret starta, driva och avveckla sitt företag.

Resan innebär mer än att lära sig företagande. Forskning och rapporter visar att de ungdomar som varit UF-företagare i större utsträckning får anställning och således har lättare att etablera sig på arbetsmarknaden.

I januari 2013 presenterades rapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap – en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande” av Karl Wennberg och Niklas Elert på Ratio. Rapporten visar att de elever som drivit UF-företag får en högre medelinkomst, blir i större utsträckning chefer och har en högre etablering på arbetsmarknaden. Att driva UF-företag handlar således inte bara om individnytta utan också om samhällsnytta.

Artikelbild

Vi vill föreslå att utbildning i entreprenörskap ska bli obligatorisk på schemat för alla gymnasieelever.

Låt alla elever starta och driva företag på skoltid. Det finns flera argument: eleverna lär sig ta ansvar, övar på att samarbeta, skaffar sig erfarenhet av ledarskap, stresshantering och konflikthantering. De lär sig också att förstå såväl mikro- som makroekonomiska samband.

I dagarna kommer vi att skicka en film till kommunpolitiker i Uppsala län med uppmaningen att införa UF-företagande på samtliga gymnasieprogram. Filmen ”Våga vara egen”, spelades in under de regionala mästerskapen i UF-företagande i Uppsala län. I filmen berättar ungdomarna om den resa de gjort under läsåret.

I dag och i morgon samlas vinnarna från de regionala UF-mässorna för att tävla om vilka som är bäst i Sverige.

Vi önskar Uppsala läns representanter lycka till!

Maria Mattsson Mähl, vd för AlphaCE

Sofi Lahyani, regionchef Ung Företagsamhet Uppsala