I dag tar hundratals Uppsalalärare emot sina elever för en ny termin. I går kom de tillbaka till sina arbetsplatser efter en välförtjänt och förhoppningsvis avkopplande julledighet. Med nya krafter är det nu dags att åter planera undervisning, möta elever och föräldrar, att lotsa eleverna framåt och mot kunskapskraven.

Vi vet att skickliga lärare är den viktigaste faktorn för att våra barn och unga utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt, klara skolan och bli redo för vuxenlivet. Men för att skickliga lärare ska kunna leverera på topp måste skolorna ledas av skickliga rektorer och lärarna ges rätt förutsättningar.

I Facebooks flöde dök nyligen ett anställningsbevis för en nyanställd lärare i Småland upp. Under arbetsuppgifter stod ”sedvanliga läraruppgifter”. Men vad innebär det egentligen? För i dag gör lärare så mycket annat än det som man för 20 år sedan hade räknat som sedvanliga läraruppgifter.

Huvuduppgiften ska vara undervisning men till det läggs den ena uppgiften efter den andra. Som rastvaktande, mängder av administrativa uppgifter och allt fler föräldrakontakter. Resultatet är tydligt. Fler och fler lärare blir sjukskrivna. Arbetsuppgiften blir oöverstiglig och gränsen mellan arbete och fritid suddas ut.

Många utbildade och legitimerade lärare söker sig bort från yrket. Ska vi lyckas behålla de lärare vi har och kunna rekrytera kompetenta lärare i framtiden krävs att vi ser till att göra arbetsbördan rimlig och att lärarna återigen får fokusera på undervisningen.

Som politiker är det vår uppgift att ge uppdrag, prioritera och att skapa förutsättningar i form av resurser. Rektor är pedagogisk ledare och organiserar arbetet på skolan och varje arbetslag och lärare äger rätten att planera sin undervisning. Som politiker ska vi inte lägga oss i vilken metod den legitimerade läraren använder för att eleverna ska nå kunskapskraven. Det ska vi lämna åt professionen.

Däremot kan vi fatta beslut för att avlasta lärarna och se till att de får ägna sig åt sin huvuduppgift. Liberalerna i Uppsala har ett antal förslag för detta:

1. Säkerställ att andra yrkeskategorier finns på skolorna i tillräcklig utsträckning – kuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare med flera. Det ger lärarna möjlighet att fokusera på undervisningen.

2. Undersök effekten av att lyfta bort ansvaret för mentorskap från lärarna och i stället låta särskilda mentorer ansvara för detta. Utse en kommunal skola till pilotskola.

3. Inför en central rättningsenhet – där alla nationella prov rättas. Rättning av nationella prov är en stor börda och central rättning gynnar också likvärdig bedömning.

4. Inför en utvecklingsenhet som stöttar skolorna och lärarna i att arbeta smart och effektivt i enlighet med senaste forskningen. Här kan man få hjälp med utmanande undervisningssituationer.

Just nu pågår förhandlingar mellan lärarfacken och Uppsala kommun om ett nytt avtal. Många lärare är missnöjda över kommunens förslag om att mer undervisningstid ska ge mer i lön. Från Liberalerna vill vi vara tydliga med att vi gärna ser att lärare använder en större del av sin arbetstid till undervisning.

Men det kräver i så fall att andra arbetsuppgifter tas bort i motsvarande utsträckning. Bra undervisning kräver förberedelsetid och tid till efterarbete. Att i dagsläget lägga på mer undervisning utan att ta bort annat är inte rimligt. Lärare ska inte behöva betala sin löneförhöjning med mer arbete. Ett upplägg där lärare ska belönas för att massproducera undervisningstimmar med otillräcklig tid till för – och efterarbete är en synnerligen dålig affär för alla – och den största förloraren blir eleven. Lärare som har idéer om hur arbetet kan organiseras mer effektivt ska dock känna att deras idéer tas väl emot.

Slutligen. Det pratas ofta om ett livslångt lärande. Det måste också få gälla lärare. Kvalitativ kompetensutveckling ska erbjudas kontinuerligt och den som väljer att utbilda sig till speciallärare, vilket vi så väl behöver, ska inte behöva betala detta själv. Det ska vi som arbetsgivare stå för. En skola som lyckas med sitt uppdrag innebär elever som lyckas och som sen får större möjligheter att påverka sitt liv i den riktning hen vill. Det är liberalism. Det är vad Liberalernas politik strävar efter.

Mohamad Hassan
kommunalråd (L)

Helena Hedman Skoglund
kommunalrådskandidat (L), skolpolitisk talesperson, före detta lärare