Studenter som vill läsa en språkkurs i ett icke-europeiskt land kan i dagsläget inte få studiemedel för sin utbildning om studenten väljer ett språk som är officiellt i ett EU-land. Det innebär att den som vill läsa engelska i USA eller spanska i Buenos Aires inte får samma möjlighet att göra det i jämförelse med de studenter som väljer att läsa respektive språk i England eller Spanien.

I en allt mer globaliserad värld är vikten av att vi lär oss fler språk inte att underskatta. Språket är nyckeln för all kommunikation, för en bättre integration och för näringslivstillväxt. Antalet studenter som studerar språk utomlands med studiemedel har dock minskat de senaste tio åren. Fler måste därför ges möjlighet att ta steget.
Enligt regeringens utredning ”Studiemedel för gränslös kunskap” är utlandsstuderande mer positiva till sina studier än studerande i Sverige. Det gäller såväl vad studierna betytt för personlig utveckling som för förståelse för andra kulturer och situationen på arbetsmarknaden. Dessutom värderar studenterna utlandsstudier högre än studier i Sverige, både i relation till skuldsättning och i termer av upplevd utbildningskvalitet.
Det är inte rimligt att staten begränsar studenters val av studieland på det sätt som nu sker. Möjligheten att själv kunna välja studieland är en viktig princip att värna. Därtill kommer de ovärderliga erfarenheter och kontakter som studenten kan bära med sig genom att bo, leva och studera i ett land utanför Europa. Det är därför viktigt att ändra reglerna så att studiemedel för språkstudier utomlands kan ges i alla länder, även om språket är officiellt i ett EU-land. Det är ett steg mot ökad valfrihet och ökade möjligheter till att få fram arbetskraft med god språkkompetens.
Att begränsa studenter och hålla dem inom Europas gränser är varken rättvist eller smart. I stället bör vi tydligt slå fast att utbyten med hela världen, och inte bara delar av den, är värdefulla.

Eleonore Lundkvist
vice ordförande Svartbäcksmoderaterna

UNT 16/8 2012