Vi ser med oro, i Sverige och i världen, en välorganiserad och växande rasism. Intoleranta föreställningar är seglivade och i högsta grad levande i Sverige, vilket uttrycker sig bland annat i diskriminering. Alla motkrafter behöver därför kraftsamla än mer genom tydliga budskap för ett medmänskligt samhälle, mot rasism, intolerans och annan diskriminering.

Enligt svensk lag och internationell rätt är det förbjudet att kränka och diskriminera andra människor på grund av bland annat hudfärg, trosbekännelse, sexualitet och nationalitet.

Att bekämpa rasism och stå upp för de mänskliga rättigheterna handlar om att värna allas lika värde och allas lika värdighet.

Artikelbild

| Dlovan Kassab

Vi har själva som organisation utsatts för kritik och angrepp med rasistiska förtecken för vårt engagemang för mänskliga rättigheter och opartiskhet, och för vårt arbete med flyktingar. Röda Korset har tydligt tagit ställning mot rasism och att alla rödakorsare behöver få stöd i sitt värderingsgrundade arbete. Utmaningarna är stora men vi är övertygade om att med ett gott samarbete mellan många motkrafter kan vi åstadkomma förändring.

En hel generation är utsatt för propaganda med syftet att dela upp folk i mer och mindre värda.

I Sverige, och i världen, finns många, också barn, som utsätts dagligen för rasism och rasistiska uttryck. Vi i Röda Korset vill göra vårt yttersta för att förhindra detta lidande.

Röda Korset vill skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk. I praktiken innebär det för oss att aktivt verka för ett Sverige där alla får plats, något vi gör genom våra verksamheter och mötesplatser. Det är något vi gärna samarbetar om med Uppsala kommun och andra aktörer för ett medmänskligare Uppsala, Sverige och världen.

Vi har tillsammans med Uppsala kommun och det civila samhället lyft upp frågan om rasism, demokrati och allas lika värde och det har resulterat i en demokrativecka för hela Uppsala.

Låt oss arbeta tillsammans för att alla dagar ska vara för allas lika värde. Uppsala behöver ett tydligare arbete mot rasism och för allas lika värde, i skolor och på arbetsplatser, i föreningar och på allmänna platser.

Vi föreslår ett råd för mänskliga rättigheter i samarbete mellan Röda Korset, Uppsala kommun och andra aktörer i Uppsala.

Låt oss göra Uppsala till en medmänskligare kommun och låt oss tillsammans förändra världen här och nu.

Ingegerd Palmér, ordförande, Uppsala rödakorskrets

Dlovan Kassab, verksamhetschef, Uppsala rödakorskrets