DEBATT En av de viktigaste åtgärderna för att få ner klimatutsläppen är att göra det enklare för fler att välja tåget före bilen. I Uppsala län har Miljöpartiet länge jobbat för utbyggd upptågstrafik, så att allt fler kan resa klimatsmart med regionaltåget för sina dagliga resor. Vi gläder oss åt att upptåget mellan Sala och Uppsala nu äntligen är på plats. Den fantastiska resandeutvecklingen på tåget visar redan vilken potential det finns att ersätta biltrafik med tåg i länet. Men för att tåget ska göra nytta för fler människor måste det också stanna på fler ställen.

I jämförelse med stoppen på upptåget mellan Uppsala och Gävle är sträckan Uppsala–Sala långt mer otillgänglig, med stopp enbart i Heby och Morgongåva. Miljöpartiet vill etablera tågstopp i Vänge, Vittinge, Järlåsa och Librobäck, så att ännu fler kan kunna använda tåget. Med ökat antal resenärer kan vi kompensera den lite längre restiden för de som åker hela sträcken med tätare avgångar.

Beskedet från Trafikverket har länge varit att det inte finns tillräcklig kapacitet för dessa tågstopp, då upptåget måste samsas om det begränsade utrymmet med SJ:s tåg till Borlänge. Därför vill Miljöpartiet att riksdagen ökar anslaget till Trafikverket, så att en kapacitetshöjning i form av fler avsnitt med dubbelspår kan genomföras.

I väntan på det finns emellertid möjlighet att kunna etablera ett tågstopp i Vänge redan idag. Trafikverket har gett positivt förhandsbesked och landstingets kollektivtrafiknämnd står också redo att låta tåget stanna. Nu är det upp till Uppsala kommun att bygga själva perrongen och iordningställa påstigningsmöjligheter för resenärerna i det tänkta stationsområdet.

Att få ett tågstopp i Vänge är inte bara en trafikfråga. Det är också en fråga om var kommunens framtida bostadsbyggande ska ske. Erfarenheterna visar att när mindre orter på pendlingsavstånd ges nya kommunikationsmöjligheter, blir de genast mer attraktiva att bosätta sig i. Och när fler människor flyttar in så hålls bygden levande. På så vis är kollektivtrafiken ett av de viktigaste verktygen för en långsiktig landsbygdsutveckling.

I takt med Uppsalas tillväxt har bostadsbristen förvärrats och bostadspriserna skjutit i höjden. Miljöpartiet har många förslag för hur vi ska få fart på bostadsbyggandet. Om vi ska behålla viktiga grönområden och parker i centrala staden, måste bostadsbyggandet spridas över hela kommunen. Men då måste förstås också kollektivtrafiken hänga med. Fler tågstopp i länet skulle avlasta Uppsala stad och minska risken för växtverk. Därför vore ett tågstopp i Vänge positivt för fler än de som bor i Vänge nu.

Miljöpartiet vill minska bostadsbristen i våra städer och göra det enklare för människor att leva på landet, samtidigt som vi ställer om till ett hållbart resande. Det ska vara enkelt, bekvämt och prisvärt att resa kollektivt. För att vi ska nå dit måste fler ge möjligheten att ta tåget.

Niclas Malmberg (MP), ledamot i landstingets kollektivtrafiknämnd, riksdagskandidat

Johan Edstav (MP), landstingsråd

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd Uppsala