För många studenter är bostadssituationen en avgörande faktor vid valet av högskola. Vi har i dag en omfattande bostadsbrist där flera hundratusentals människor, framförallt ungdomar och studenter, står utan bostad.

Kötiderna på såväl hyresrätter och studentlägenheter ligger på flera år i våra större städer och många studenter tvingas till och med tacka nej till utbildningsplatser på grund av bostadsbrist.

Det är tydligt att vi står inför ett stort problem både på lång sikt men också redan i dag. För att åtgärda problemet kommer det krävas en omfattande förändring av hela bostadsmarknaden. Dagens tröga marknad kommer att behöva ersättas med en flexibel bostadsmarknad. Regelförändringar som underlättar nybyggnation kommer vara nödvändiga, likaså akuta åtgärder för de som redan befinner sig i bostadsbrist.

Men bostadsbristen är också ett akut problem för många av Sveriges studenter.

Här spelar andrahandsmarknaden en avgörande roll som en komponent i en mer flexibel bostadsmarknad.

Att människor tillfälligt kan hyra ut hela eller delar av sin lägenhet leder till fler tillgängliga lägenheter – någonting som vi har sett sedan förra regeringens förändringar i regelverket för andrahadsuthyrning av bostadsrätter.

Det är därför en oroande utveckling att regeringen i form av bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) verkar vilja se över och begränsa andrahandsmarknaden.

I stället för att föreslå nya åtgärder för att öppna fler lägenheter eller regelförändringar för att underlätta byggande väljer bostadsministern att se över gamla förändringar som redan har lett till många fler bostäder på marknaden.

Vi kristdemokratiska studenter vill i stället se en utveckling av villkoren för andrahandsuthyrning.

Vi föreslår bland annat möjligheten att hyra ut upp till halva bostaden skattefritt, någonting som redan existerar i Norge och som enligt Stockholms handelskammare snabbt skulle skapa nästan 50 000 nya bostadsmöjligheter bara i Stockholms län. Utöver bättre villkor för andrahandsuthyrning föreslår vi också att universitet och högskolor ska ha möjlighet att hyra ut lägenheter till sina studenter. Detta är någonting som har genomförts på prov och är ytterligare ett exempel på en åtgärd som skulle ha stor betydelse för bostadsbristen som möter våra studenter. Lösningar som snabbt genererar bostäder är mycket viktiga för alla de studenter som redan i dag står utan bostad.

Vi kristdemokratiska studenter är övertygade om att dagens bostadsbrist kräver såväl långsiktiga som snabba åtgärder.

Det är mycket viktigt att underlätta byggandet av nya lägenheter men minst lika viktigt är det att sätta in snabba åtgärder för dagens studenter som inte hinner vänta på nyuppförande. Vi uppmanar därför sittande regering att på allvar se situationen som möter Sveriges studenter och presentera reella åtgärder i stället för att rulla tillbaka de positiva förändringar som redan har genomförts.

Andreas Brager, förbundsordförande Kristdemokratiska StudentförbundetRyan Jones, bostadspolitisk talesperson och 2:a vice-förbundsordförande Kristdemokratiska Studentförbundet