Det har den senaste tiden debatterats kring Lindbacken och kollektivtrafiken. Det är en olycklig situation där man kan konstatera att Uppsala kommun helt klart inte gjort vad som krävs i planeringsväg för att få till en fungerande kollektivtrafik till och från det nya bostadsområdet Lindbacken.

När området planerades låg ansvaret för stadstrafiken på Uppsala kommun och därmed hade man kunnat planera för att Lindbacken skulle ingå i stadstrafiken alternativt planera för att regionbussar på ett mer funktionellt sätt skulle kunna angöra Lindbacken. Nu får väl Uppsala kommun fundera på hur man kan säkra en mer tillfredsställande lösning i takt med att området byggs ut. Det borde vara en självklarhet i dag att nya bostadsområden redan från start har en fungerande kollektivtrafik.

Den andra aspekten i debatten handlar om huruvida det är en rimlig kostnad för att åka buss in till Uppsala. Eftersom Lindbacken ligger i zon 2 kostar det 46 kronor för en enkel resa.

Det som är förvånande är att Johan Örjes, regionråd för Centerpartiet, i en intervju i UNT (14/1 2018) inte tycker att det är en rimlig kostnad. Det var under Johan Örjes ledning som det nya zonsystemet infördes och där flera av Uppsalas närorter fick en fördubbling av priset för enkelresor samtidigt med en 50-procentig höjning av periodkortet. Effekten blev bland annat en dramatisk minskning med 10 procent av kollektivtrafikresande från Storvreta.

Nu tycker uppenbarligen Johan Örjes att zonindelningen inte blev bra. Då kan han kanske stödja Vänsterpartiet som i åratal krävt en utökning av zon 1 (Uppsala stad) till att omfatta flera av Uppsalas närorter (till exempel Lindbacken) så att fler lämnar bilen hemma och tar bussen eller tåget.

Vidare tycker Johan Örjes att korta resor ska kosta mindre än långa. Men tydligen bara för enkelresor. För den som reser mycket och köper ett periodkort är priset detsamma oavsett hur långt man normalt reser. Lite haltande logik skulle man kunna säga när två principer ställs mot varandra. Ska det vara skillnad på priset om man åker längre sträckor eller ska det inte? Kanske ska zonerna helt försvinna och vi får ett enhetspris även för enkelresor? Johan Örjes får gärna förklara vilken av principerna han tycker ska gälla. Vad vi vet är att den som inte reser så ofta att ett periodkort lönar sig måste betala mer för sin resa. Och vi vet att priset för resan, särskilt om flera i familjen ska resa med, gör att det för många lönar sig att ta bilen.

Helt klart finns det problem med dagens biljettsystem och prisnivåerna. Vi måste få till en mycket kraftig ökning av det kollektiva resandet om vi ska klara klimatmålen men också för att klara miljön inom Uppsala stad. Bilar inte bara släpper ut avgaser, de tar plats också. Närorterna runt Uppsala tror vi i Vänsterpartiet man ska satsa på.

I första hand en utökad stadszon så att kostnaden för enkelresor kan halveras och i andra hand ett eget periodkort för stadszonen till ett lägre pris, Vänsterpartiet har föreslagit 550 kronor.Det är bara Stockholms och Uppsala län som inte skiljer på korta och långa resor för periodkort, de allra flesta större städer har eget periodkort. Var i ligger nyttan med att ha ett enhetskort/-pris för alla, kan det påvisas att det faktiskt lett till ett ökat resande?

Biljettpriserna måste hållas nere, annars kommer det att löna sig att ta bilen. Vi är alla vinnare på att fler kan och vill resa kollektivt och därför tycker Vänsterpartiet att vi alla ska bidra med skattemedel för att få till en fungerande kollektivtrafik. Det ska vara enkelt och billigt att resa kollektivt!

Sören Bergqvist
regionråd (V)

Sverker Åslund
ledamot kollektivtrafiknämnden (V)