De politiska partierna har de senaste tjugo åren tappat över 300 000 medlemmar och 2013 beräknades det motsvara ett tapp på 57 procent. Om ytterligare tjugo år kommer alltså partierna inte att ha några medlemmar kvar, om trenden fortsätter. De framtida partimedlemmarna kommer endast vara de som har offentliga politiska uppdrag, samt karriärpolitiker. Redan i dag har partierna ute i kommunerna svårt att hitta kompetenta partimedlemmar till de olika uppdragen. Det som kan lösa den problematiken är en minskning av antalet ledamöter i nämnder och styrelser.

Partierna har sett denna utveckling sedan 1990-talet men har varit oförmögna eller ointresserade av att göra något. Frågan är vad detta innebär för demokratin. Ska vi acceptera att de politiska partierna inte vill eller förmår engagera medborgarna i politiken?

Inom partierna uppskattas lojalitet mer än integritet. Det har jag personligen fått bevittna efter att ha tagit ställning mot mitt före detta partiets syn på FRA-frågan. För de större partierna är det bättre att ha en skara partitrogna som gör som man säger än folk som tänker själva. Detta fungerar också tack vare att vi inte har personval i någon större utsträckning. Politik som yrke ska man lära sig tidigt genom studentförbunden där man präglas i unga år, för att senare ta steget fullt ut och bli fullblodspolitiker.

Fredrik Reinfeldt sa i början av 1990-talet att han ville se Moderaterna som ett öppet torg. Men hans parti är inget annat än slutna rum. Det är toppstyrda och helt skattesubventionerade verksamheter där tystnad ska råda. Medlemsomröstningar finns på pappret, men är välregisserade tillställningar där partieliten styr helt och hållet. Även det har jag fått bevittna med egna ögon. Detta är inte unikt för Moderaterna. Socialdemokraterna styrs på precis samma sätt, liksom de flesta riksdagspartier, med visst undantag för Miljöpartiet och Centerpartiet, där det kanske gått för mycket åt andra hållet.

Partistämmor ska gå ut på att hylla partiledningen, inte att föra dialog och kritisera det som faktiskt är dåligt. I ärlighetens namn är det ju självklart att interna strider är ett stort problem, men det finns något mellan partipiska och interna strider, och det är en öppen dialog.

Gamla partier beter sig som tunga orörliga kolosser som är förändringsobenägna. Samtidigt är det väldigt svårt att skapa och driva fram nya partier, som vill förändra systemet. De gamla partierna har många vapen för att förhindra uppstickare. Att slå igenom i mediabruset är ytterst svårt och alla nya partier stämplas direkt av de gamla etablerade som populistiska, oavsett om det är så eller ej.

De gamla partierna sätter också den politiska agendan som sedan rapporteras i media. Eftersom de inte är intresserade av att diskutera EU-frågor med svenska folket så blir EU-valet ett icke-val. De anklagar Junilistan för att driva frågor som inte hör hemma i EU-parlamentet men driver sedan själva helt ogenerat frågor i EU-valskampanj som hör hemma i Sveriges riksdag. Vad många politiska motståndare inte vill förstå med Junilistan är att vi vill vara medlemmar i EU men begränsa Bryssels makt till att huvudsakligen bara omfatta den fria rörligheten, gränsöverskridande miljöproblem och grundforskning.

Eftersom EU-frågor bara kommer upp till reell debatt mellan partierna och i alla medier under tre veckor vart femte år, det vill säga inför EU-val, så är det endast på denna arena dessa frågor kan behandlas. Logik klar som korvspad.

Camilla Lindberg, kandidat för Junilistan