Liberaler har alltid värderat individens grundläggande rättigheter högst: rätten till en åsikt, rätten att yttra sig, rätten ha en egen tro, rätten att bestämma över sitt eget liv. Redan innan demokratins dagar kämpade svenska liberaler för dess värden och har sedan dess fortsatt kampen för den enskilda individens rätt mot majoritetens förtryck. I dagens Sverige har vi kommit väldigt långt i vårt arbete, vilket gör att vi ibland faller in i en falsk trygghet. Vi måste alltid vara på vår vakt mot förslag och reformer som inskränker vår makt över oss själva.

Därför an ser vi i Luf Uppsala att Folkpartiets senaste förslag om ett förbud mot heltäckande klädsel för elever, där niqab ingår, är mycket sorgligt. Det är ett tydligt avsteg från den liberala tanken att elever som läser i grundskolan och på gymnasiet och högskola inte ska få ge uttryck för den religiösa tro de har. Den pedagogiska aspekten får aldrig bli överordnad religionsfriheten.

Ett argument för lagändringen är att juridiskt sett är lagstiftningen kring heltäckande klädsel i skolan en gråzon, ingen vet vad som gäller. Luf Uppsala håller helt med om att det krävs en tydlig lagstiftning som skolorna kan rätta sig efter. Men vi vill att Folkpartiet ska vara ett jasägarparti och inte ett förbudsparti och därmed arbeta för en tydlig lagstiftning som garanterar elevers absoluta rätt att bära kläder som är en del i deras trosåskådning.

Lärare har också en rätt att bära med sin tro och politiska åsikter. Gränsen går först då läraren lär ut sina åsikter och trosuppfattningar, politiska såväl som religiösa i skolan på ett sätt som inte är förenlig med läroplanen. Lärare har således också ha rätt att bära kläder som är del av deras trosåskådning om det kan skiljas från skolans neutrala ställning till religion och politik. Vi ser alltså inga problem med lärare som bär burka eller niqab i lärarrollen, då det avspeglar lärarens personliga religions­uppfattning, utan att försöka övertyga eleverna om att de ska anamma lärarens tro. Skolans precis som resten av samhället ska vara en öppensinnad, välkomnande och multikulturell plats, öppen för alla.

Fannie Finved
distriktsordförande LUF Uppsala
Maximillian Molin
sekreterare LUF Uppsala
Emil Johansson
LS Uppsala
UNT 9/8 2010