Sverigedemokraterna (SD) har under ett flertal år drivit frågan om att införa trygghetskameror på brottsutsatta platser i Uppsala, och i synnerhet sådana där våldsbrott återkommer. Det har bland annat handlat om att ha trygghetskameror kvälls- och nattetid vid gator i anslutning till klubbar och krogar där fylleslagsmål förekommer. I dessa fall finns stora bekymmer med att klara upp brott som begås då både inblandade och åskådare oftast är alkoholpåverkade och därmed ger dåliga vittnesmål.

Syftet med kameror är att ha ett stöd att nyttja vid de fall ett brott anmäls. Syftet är inte att systematiskt övervaka allt som sker på dessa platser, vilket är den retoriska linje och farhåga som trygghetsmotståndarna lyfter fram. Målet med kamerorna är att i efterhand kunna söka fram bevis för att klara upp fall där någon exempelvis blivit misshandlad eller rånad.

Ett mycket bra exempel på hur kameraövervakning kan användas är det uppmärksammade fallet vid Stockholms tunnelbana för någon månad sedan. En utländsk ficktjuv hindrades från att stjäla och började därför misshandla en småbarnsmamma, vilket man i efterhand kunde se på övervakningsfilmen. Gärningsmannen kunde därefter gripas.

Kameror har därmed en avskräckande inverkan för brottslingar. Det beror på att det just blir svårare att komma undan med lagbrott. Det är därför ett verktyg som leder till att antalet brott minskar, samtidigt som de som ändå sker lättare kan klaras upp.

Opinionsinstitutet Yougov genomförde i mitten på januari i år en undersökning. Den avhandlade hur stor andel av kvinnor och män som var oroliga för att bli utsatta för sexualbrott. Två av tio kvinnor uppgav att de var oroliga när de var ute på gatorna på dagtid. På kvällen var så många som sex av tio kvinnor oroliga över detta. Det är siffror att ta på allvar. Det behövs ett fungerande rättsväsende och fler poliser på gatorna, men det finns fler verktyg för att öka tryggheten - ett av dem är trygghetskameror på utsatta platser.

Vid kommunfullmäktiges förhandlingar den 30 mars 2015 avhandlades SD:s motion om att verka för kameraövervakning. Samtliga partier, även Moderaterna, var mot den motionen. Moderaterna anförde att det är tillräckligt att sitta och fika tillsammans i ett samarbetsorgan med polismyndigheten varför trygghetskameror var onödigt. Knappt ett år senare lägger de en egen mycket liknande motion, och låtsas som att de inte alls röstade emot samma initiativ ett antal månader tidigare.

Det är glädjande att förändringens vindar nu blåser inom moderaterna, och att de därför ändrar sig i fråga efter fråga för att mer likna SD. Vi är dock ännu besvikna över att man bara pratar om att begränsa invandringen för att förleda väljare att tro att man har blivit mer lika SD i denna fråga. Moderaternas partisekreterare har till och med börjat använda ordet "flyktingpaus", vilket påminner en del om SD Uppsalas "invandringspaus". Vi ser fram mot riktiga förslag i linje med retoriken. Avseende kameraövervakning får vi åtminstone se ett konkret förslag som tyder på en förändring. Vi får hoppas att moderaterna röstar för sin egen motion - det är ju tyvärr något som vi lärt oss inte alltid är självklart.

Simon Alm

Gruppledare och ordförande (SD) Uppsala