Under fyra år har de rödgröna styrt Uppsala kommun. Skatten har höjts, välfärden har urholkats och företagsklimatet har sjunkit som en sten.

Vi kristdemokrater gick till val för maktskifte i både Uppsala och Sverige, och vi upplever att vi har fått ett starkt mandat från väljarna för just detta.

Just nu motverkar starka krafter ett maktskifte, och om något borgerligt parti överger vårt samarbete så tillmötesgår det partiet Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma intresse att splittra alliansen.

Artikelbild

| Mimmi Westerlund

Socialdemokraterna vill till varje pris få över Liberalerna och/eller Centerpartiet för att få stöd för sitt fortsatta maktinnehav, och Sverigedemokraterna vill samarbeta med enbart Moderaterna och Kristdemokraterna – en koalition som inte skulle ge någon majoritet och som skulle dra med sig fler partier i SD:s självvalda politiska utanförskap.

Vi kristdemokrater kan inte tänka oss att stödja ett fortsatt V-S-MP- styre i Uppsala. Vi ser att en majoritet av väljarna i kommunen vill att vi ska lämna det rödgröna träsket, inte stanna kvar i det.

Vi förordar Fredrik Ahlstedt (M) som ny kommunstyrelseordförande i Uppsala, inte Erik Pelling (S), utifrån att vi vet att alliansen framgångsrikt och gemensamt styrt Uppsala under åtta år.

Att påstå att alliansen skulle bli beroende av SD om vi styr i minoritet stämmer inte. Och att dessutom påstå att det är bättre att samarbeta med det tidigare kommunistiska Vänsterpartiet än att riskera att Sverigedemokraterna röstar på våra förslag ställer vi inte upp på. På kommunfullmäktige i oktober kommer vi att rösta om skattesatsen i Uppsala kommun. Under fyra år har allianspartierna sagt nej till vänsterpartiernas skattehöjning med 30 öre, och därför har alla fyra allianspartierna i varje budget förordat att skattenivån ska återställas, något som även SD hade som krav i sin budget. Att som borgerligt parti frångå detta vore ett stort svek.

När det gäller SD:s invandrarfientliga politik har medierna gång på gång försökt klistra en SD-etikett på vårt parti. Vi vill göra det fullständigt glasklart att KD alltid med alla till buds stående medel kommer att motverka varje form av våldsbejakande extremism, såväl islamism som höger- och vänsterextremism!

Men även om både V och SD har extremistiska rötter hindrar det inte att de i dag är demokratiska partier som står upp mot våld och brott mot mänskliga rättigheter.

Det innebär dock inte att vi kristdemokrater har någon agenda att samarbeta eller förhandla med vare sig V eller SD (eller Fi heller för den delen).

I Uppsala kommun skulle SD vara lika isolerat i sina kärnfrågor (invandring) som de är i dag, oberoende om de röstar på Fredrik Ahlstedt eller Erik Pelling som ny KS-ordförande. På det senaste kommunstyrelsesammanträdet, efter valet, var de självklart helt ensamma i sina invändningar i de två ärenden där de reserverade sig. Det ena gällde en redovisning av projekt Agata – ett framgångsrikt, EU-stött arbete att få ordning på de administrativa rutinerna i kommunen runt återsökning av statsbidrag för nyanlända och ensamkommande. Eftersom det gällde invandrare kände sig SD nödsakade att inlämna ett särskilt yttrande, och i följande ärende, ”Ansökan om statliga medel för att motverka segregation” yrkade de avslag eftersom kommunen förbinder sig att stå för tio procent av kostnaden.

Dessa frågor, liksom de flesta andra, visar att i de stora övergripande besluten råder en tydlig enighet över blockgränsen, och den skulle naturligtvis inte försvinna om kommunen leds av en moderat i stället för av en socialdemokrat!

Vi kristdemokrater tror faktiskt att även S och MP skulle visa en del av det ansvar och civilkurage de själva avkräver allianspartierna när det gäller att bygga blocköverskridande överenskommelser för att neutralisera extremistpartier, även om alliansen sitter i styret.

Uppsala behöver en ny majoritet, inte fyra år till av rödgrönt styre. Liberalerna har tillsammans med oss kämpat mot urholkningen av LSS, mot nedläggning av palliativ vård inom äldreomsorgen, och mot försämringar för barn med särskilda behov i skolan, och vi hoppas och tror att alla fyra allianspartierna har goda förutsättningar att fortsätta arbeta tillsammans för att svara upp mot det förtroende som väljarna visade oss i valet.

Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

Mimmi Westerlund, ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala