Om man frågar personer vilka platser som är otryggast i Uppsala svarar i stort sett alla att Resecentrum är en av den. Resecentrum känns får många väldigt otryggt, speciellt på kvällar och nätter. Ofta hänger stora killgäng där och på helgerna är många dessutom berusade.

Ingen plats i Uppsala ska kännas otrygg att vistas på men det är extra allvarligt att Resecentrum räknas som en otrygg plats med tanke på att människor måste vistas där för att använda kollektivtrafiken.

Man ska kunna känna sig säker när man tar bussen hem på kvällen, men så ser det inte ut i dag. Trygghetsfrågan är en frihetsfråga. Otryggheten begränsar vår frihet eftersom att den gör att vi hindras från att röra oss fritt.

Socialdemokraterna valde att sätta upp julbelysningen i Uppsala tidigare i år för att öka känslan av trygghet men det hade tyvärr en begränsad effekt. Resecentrum är fortfarande lika otryggt. Vi behöver kraftigare åtgärder för att få bukt med detta problem.

En åtgärd är att förbättra belysningenen kring Resecentrum.

I dag är bara vissa busshållplatser upplysta. Även mindre busshållplatser som C-stoppen behöver ha mer belysning. En annan viktig åtgärd är att ha fler ordningsvakter på Resecentrum. Ytterligare ett förslag är att sätta upp trygghetskameror på särskilt utsatta platser.

Unga blir många gånger uppmanade att inte vistas vid Resecentrum utan i stället gå på bussen vid andra hållplatser för att inte riskera att råka ut får något. Problemet är att dessa platser inte heller är trygga.

Att unga dessutom inte kan ta bussen från vilket hållplats de vill på grund av otryggheten visar hur utbrett problemet är, och hur mycket det i dag påverkar ungas vardag.

Man ska kunna gå på bussen från vilket hållplats som helst utan att känna sig rädd.

Trygghetsfrågan är en av våra viktigaste frihets och jämställdhetsfrågor som måste prioriteras. Att kvinnor inte kan röra sig fritt på kvällen är ett underbetyg för samhället. Politiker pratar mycket om frågan vilket är positivt men det syns inte något faktisk förändring.

Samira Cammilton

vice ordförande för Moderat skolungdom i Uppsala Län.