KVINNOFRID. Regeringen begärde en utvärdering av arbetet med mäns våld. Nu är den klar, lagom till valet som var meningen. Den 30 juni lämnade Socialstyrelsen sin rapport till Maria Larsson, men sedan har det varit tyst. Varför? Utvärderingen visar en positiv förändring i alla de avseenden som har studerats. (Hur ofta uppvisas sådana resultat?)
Många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden på ett år. Männens psykiska hälsa förbättrades också, och alkohol- och narkotikabruket minskade. Resultaten tyder på att behandling av män kan vara ett verksamt medel för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer. ”Sammanfattningsvis är resultaten i denna utvärdering lovande”, skriver man i rapporten.
Vad är det då som fattas för att riksdag och regering ger kommuner och landsting direktiv om hur man med insatser för männen ger kvinnofrid, nu när man vet hur det går till? Vilket parti, eller vilka partier tillsammans, blir först med att i kommun- och landstingsfullmäktige motionera om att Mansmottagningen ska ges långsiktig trygghet i sitt aktiva arbete för kvinnofrid?

Hans Åberg
psykolog, verksamhetsansvarig vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala