I en debattartikel (UNT 22/5) påstår Moderaterna att avgiften för liftkort i Sunnerstabacken är på väg att smyghöjas.

Stödet till idrottsföreningar och subventionerna till anläggningar i Uppsala har inte haft en rättvis fördelning. Det håller vi på att rätta till med genomgripande förändringar av systemet för att fördela resurserna mer rättvist.

I Sunnerstabacken har det gjorts en rad förbättringar exempelvis i form av nya snökanoner till nästa säsong, vilket gjort att vi nu är i jämförbar kvalitet med andra anläggningar i den här delen av landet.

Åtgärderna har ökat kostnaden för anläggningen och därför höjs avgiften för vuxna. För barn är avgiften däremot oförändrad och ingen avgiftshöjning är aktuell.

Bidrag och subventioner styrs om till att gynna barn och unga samtidigt som vuxna får betala mer ur egen fick för sina aktiviteter. Vuxna får då en mindre subvention än tidigare, vilket de flesta föreningar vi pratat med ser positivt på.

Subventionerna kommer fortfarande inte vara helt jämlikt eller jämställt fördelade, men vi i den rödgröna majoriteten anser att det är ett steg i rätt riktning.

Det har tidigare rapporterats att basketen höjer sina avgifter med 1 000 kr per år och barn, vilket Moderaterna också hänvisar till. Det finns många kostnader för föreningar och kommunen ska inte lägga oss i deras avgifter, men av höjningen med 1000 kr kan bara drygt 200 kronor förklaras med kommunens förändringar.

Det nya systemet jämnar ut orättvisor mellan de som hyr kommunens anläggningar och de föreningar som gör en stor samhällsinsats genom att driva sina egna anläggningar och som tidigare fått ett förhållandevis lägre stöd.

Detta är förklaringen till att basketen får en något sänkt subvention.

Kommunen har tidigare betalat över 90 procent av kostnaden för föreningar som hyr kommunens anläggningar samtidigt som stödet till föreningar som äger sina egna anläggningar tidigare begränsats till maximalt 30 procents stöd. Detta har nu blivit mindre orättvist genom att subventionsgraden för kommunens anläggningar har sänkts till 80 procent och taket för stödet till föreningarns egna anläggningar har fördubblats till 60 procent. En orättvisa kvarstår fortfarande men vi är en bra bit på väg mot en mer rättvis fördelning.

Danmarks IF är ett exempel på en av de föreningar som fått mer stöd för de driftskostnader de har på sin anläggning. År 2016 fick föreningen 213 584 kr och efter höjning av taket till 60 procents stöd fick de år 2017 istället 412 522 kr.

Föreningar som driver och förser våra Uppsalabor med anläggningar och på så vis gör en viktig samhällsinsats ska åtminstone ha samma subventioner som de som hyr kommunens anläggningar.

Rickard Malmström, ordförande (MP) i idrotts- och fritidsnämnden