Sverige ska producera mer mat och då behöver livsmedelsexporten öka. Därför har regeringen fattat beslut om en historisk satsning på livsmedelsexport.

Regeringen tar nu ett helhetsgrepp för att underlätta för små och medelstora företag att etablera sig på attraktiva marknader.

Visste du att européerna dricker 3 miljoner koppar Löfbergs Lila varje dag?

Eller att de dricker fem miljoner flaskor Herrljunga Cider och äter 1,5 miljoner chokladbollar? Det finns många godbitar att lyfta upp när vi beskriver svensk livsmedelsexport.

Svenska livsmedel står för hög livsmedelssäkerhet, gott djurskydd, låg antibiotikaanvändning och relativt sett låg klimatpåverkan. Det är mervärden som gör svenska produkter attraktiva på den globala marknaden.

En ökad livsmedelsexport är en viktig del i genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin.

Svensk mat skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Totalt satsar regeringen en matmiljard på att öka produktionen och stärka konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan.

För att stötta branschen i arbetet med att öka livsmedelsexporten satsar regeringen 48 miljoner kronor 2018, mer än någonsin tidigare. Några exempel på vad satsningarna går ut på är:

•Livsmedelsambassadörer etableras på potentiella tillväxtmarknader på flera platser i världen, bland annat USA/, Kanada, Japan/ Sydkorea och Singapore. 2015 tillsattes ett lantbruksråd i Peking och det har haft en positiv effekt på exporten till Kina.

•Ett regionalt livsmedelsexportprogram inrättas inom ramen för Business Swedens verksamhet. En starkare regional exportrådgivning är en viktig nyckel för att skapa ett kraftfullt stöd till livsmedelsföretag med stor potential att nå ut på exportmarknaden.

•Olika livsmedels exportpotential analyseras. Med analysen som grund är det lättare att välja inriktning för det statliga främjandearbetet och den kan samtidigt underlätta för livsmedelsbranschen och det offentliga att hitta gemensamma prioriteringar.

•En strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel tas fram. Genom en ökad export av ekologiska livsmedel kan svenska jordbrukare få en jämnare efterfrågan på sina produkter och skapa en större potential att ställa om till ekologisk produktion för de som så önskar.

Svensk export är en grundbult i vår ekonomi och skapar sysselsättning, ökat välstånd och hållbar tillväxt.

Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. För ett litet exportberoende land som Sverige skapar det enorma möjligheter men innebär också hård konkurrens för vårt näringsliv.

Och för våra svenska livsmedel finns det en stor potential. Ett kittlande exempel är Kina. Om den kinesiska medelklassen skulle köpa lika mycket svenskproducerade livsmedel som fransmännen (83 kronor per person i exportvärde), skulle exporten till Kina öka från 500 miljoner svenska kronor till 23 miljarder svenska kronor.Exporten de senaste åren har haft en jämn tillväxt och genom den här historiska satsningen hoppas vi nu att exporten ska ta extra fart.

Det är nu dags för livsmedelsbranschen att sträva mot samma exportandel som våra mest framgångsrika exportindustrier.

I framtiden hoppas vi få se fler konsumenter världen över som lägger svenska produkter på sina tallrikar.

Sven-Erik Bucht

landsbygdsminister (S)