I dag går Sverige och Uppsala län till val för att bestämma hur vårt land, vår region och våra kommuner ska styras. Valet är en folkomröstning om vår välfärd och vilka värderingar som ska prägla Sverige framöver.

Sverige är unikt och vårt välfärdssamhälle är en framgångshistoria. Med samhällsreformer som förskolan, äldreomsorgen, sjukvården och föräldraförsäkringen har vi ökat tryggheten i Sverige men också möjliggjort att vi i dag har den hösta sysselsättningsgraden i hela EU.

Andra länder blickar därför ofta mot vår samhällsmodell och vill efterlikna den.

Artikelbild

| Vivianne Macdisi (S)

Reformerna har gjort Sverige till ett av världens mest jämställda länder. I andra samhällen som inte satsat på välfärden är det ofta svårt, nästan omöjligt, för människor att kombinera arbetsliv och familj. Många – oftast kvinnor – tvingas gå ned i arbetstid eller lämna arbetsmarknaden helt när man bildar familj.

Men det är många föräldrar som känner oro över att inte räcka till. När ens barn föds har man föräldraledighet och om barnen blir sjuka får man vabba.

Men när barnet har skollov som överstiger ens semesterdagar, vad ska vi föräldrar göra då?

Det är vanligt förekommande situationer som ofta leder till ett svårt pusslande för Uppsala läns barnfamiljer genom förkortade arbetsdagar, samtal med mor- och farföräldrar, barn som måste följa med på jobbet eller lämnas ensamma hemma. Stressen som detta skapar gör stor skada i vårt samhälle.

Artikelbild

| Erik Pelling (S)

Vardagsstressen kring pusslandet har också ett tydligt klassperspektiv. De med mest pengar har råd att anställa betalda barnvakter. Inom många yrken kan det vara möjligt, om än besvärligt, att arbeta hemifrån eller ta med sig barnen till jobbet.

Men en betongarbetare kan inte ta med sig barnet till jobbet och en undersköterska kan inte arbeta hemifrån.

Det är många, för att inte säga de flesta, länsbor som har ett jobb där man förväntas vara på fasta tider, utan barn.

I det starka samhället ska det vara möjligt att kombinera familjeliv med arbetsliv utan att känna att man inte räcker till som förälder. Därför vill vi socialdemokrater införa en familjevecka. Det innebär en extra veckas ledighet för varje förälder i en barnfamilj med barn mellan fyra och 16 år.

Ledigheten som familjeveckan innebär ska kunna användas när barnen har skollov, studiedagar eller liknande. Vi är övertygade att det skulle förenkla och förbättra för Uppsala läns över 30 000 barnfamiljer som berörs av förslaget.

Sverige ska fortsätta vara ett ledande välfärdsland i världen där familjer har tid både för sina barn och för sina yrkesliv. Vi socialdemokrater går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. I stället för stora skattesänkningar för de som redan har mest prioriterar vi fler poliser, mer personal i sjukvården och skolan, höjda pensioner och mer tid för föräldrar att vara med sina barn.

Precis som de genom historien sagt nej till nästan alla stora välfärdsreformer som gjort Sverige unikt har Moderaterna nu också sagt nej till familjeveckan.

Vi vet dock att när vi Socialdemokrater genomfört reformer och de har blivit populära och etablerade bland svenska folket, då vill Moderaterna i stället gärna ta åt sig äran för dem.

Valet i dag är en folkomröstning om Sveriges välfärd och vilket land vi vill vara. Den stora frågeställningen är om vi ska använda Sveriges ekonomiska styrka till att investera i välfärden för alla eller stora skattesänkningar med mest till dem som redan har mest och nedskärningar som följd.

Vi har valt väg för välfärden i Sverige, vårt län och våra kommuner. I dag väljer du.

Ardalan Shekarabi, civilminister (S)

Erik Pelling, kommunalråd (S), Uppsala

Vivianne Macdisi, regionråd (S)