REPLIK. Biståndsminister Gunilla Carlsson uppmärksammar på den här sidan (27/9) de sociala och ekonomiska framstegen i Tanzania. De är glädjande, men som ministern understryker kvarstår stora utmaningar. Artikeln fokuserar naturligt nog på det omfattande svenska biståndet till Tanzania.

Gabi Björsson, Afrikagruppernas generalsekreterare, reagerar i en replik (29/9) på regeringens tonvikt på handeln med Tanzania och menar att den handlar om tävlan på djupt orättvisa villkor.

Jag vill lyfta fram ett annat perspektiv än det bilaterala biståndet och innebörden av handelsavtal. Frågan jag brukar ställa mig är hur vanliga människor i Afrika kan få fler möjligheter att påverka sin egen situation till det bättre. Då blir det uppenbart att brist på finansieringsmöjligheter är ett stort problem. Människor har gott om idéer och energi, men hålls tillbaka av brist på finansiella tjänster anpassade för deras behov. Det märkte jag själv under de år jag bodde och arbetade i Tanzania.

Bristen på finansiella tjänster för vanliga människor är enorm i Afrika. Vi som samarbetar i Mikrofinanshuset ser den som ett åsidosättande av alla människors lika värde. För även sparande i liten skala rymmer stora drömmar. Ett nog så litet lån kan lägga grunden till ett företag. Betalningar som kommer fram får hjulen att snurra i hela samhället.

Tanzania är i dag en av världens tio snabbast växande ekonomier, men alltjämt lever många i fattigdom. I hela Afrika söder om Sahara spirar möjligheterna, men risken finns att många halkar efter i den snabba utvecklingen.

Jag vill ta fasta på Gunilla Carlssons ord om att vi måste hitta de samarbetsformer som hjälper flest människor. Men jag vill lägga till att vi aldrig kan lyfta människor ur fattigdom, i Tanzania eller i något annat land. Det kan bara de själva göra. Småskaliga finansiella tjänster som utgår från de behov som vanliga människor har skapar utveckling underifrån. Allt för länge har synen på utveckling i Afrika fokuserat på vad som kan göras uppifrån och ner.

Lars-Olof Hellgren

vd Mikrofinanshuset och tidigare bosatt i Tanzania

UNT 9/10 2011