Miljöpartiets avtryck i regeringen hittills imponerar inte. Snarare utmärks partiets arbete av snedsteg och dåligt samordnade uttalanden. Den vårändringsbudget som presenterats innehåller mindre justeringar av höstens budgetproposition, och i den mån miljön gynnas är det bara på marginalen. Det är heller ingen hemlighet att RUT-avdragens utökning möjliggjorts genom migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen.

Vi har själva arbetat med miljöfrågor som del av en koalitionsregering, där beslut ska samordnas med andra och större partier. Vi vet att det inte går att komma framåt om inte miljöpolitiken gifts ihop med andra områden. Miljöåtgärder kräver ett brett anslag, där närings-, energi-, jordbruks- och infrastrukturpolitiken omfattas. Därför gav också Centerpartiets arbete i förra regeringen betydande miljöresultat, inte enbart via budgetanslag, utan genom synergieeffekter med andra politikområden. När vi lämnade regeringskansliet hade bland annat detta skett:

Tiodubbling av vindkraften

Tjugo gånger fler miljöbilar på svenska vägar

Flera nyckelpropositioner levererade till Riksdagen för kemikalier, havsmiljö, klimat och energieffektivisering

(den kemikalieskatt Malmberg lyfter fram är direkt tagen från Alliansens kemikalieproposition och särskilda kemikalieskatteutredning)

Snabb utbyggnad av fjärr- och kraftvärmen

Infrastrukturproposition med rekordstor satsning på järnvägsunderhåll

Regionalisering av rovdjursförvaltningen

Fördubbling av antalet skyddade våtmarksområden i Sverige

Tydligt minskad belastning av fosfor och kväve till Östersjön

Med MP som ansvarigt parti för miljöpolitiken, levereras färre propositioner än på länge. Alla lagförslag som skulle komma till Riksdagen denna vår har skjutits på eller försenats, med inställda möten i Miljö- och jordbruksutskottet som följd.

I energipolitiken har regeringen tagit initiativ, men då under en S-ministers ledning. Vi har bidragit konstruktivt i Energikommissionen, men förvånats över att S och MP lagt så mycket krut på att definiera vad som inte ska ingå i diskussionerna. Vi hade gärna sett att drivmedels- och fordonsfrågor funnits med, inte minst för att utveckla förslag för en fossilobereonde fordonsflotta. Sverige halkar snabbt efter alla jämförbara länder i att få fler elbilar och elbussar och en landsomfattande struktur för laddstolpar. Men från S och MP kommer ingenting, bortsett en förlängning av Alliansens supermiljöbilspremie.

Vad gäller Energikommissionens arbete kommer både C och MP sannolikt att behöva acceptera en sänkning av effektskatten på kärnkraft. Vårt motbud är att fastighetsskatten för vattenkraftverk isåfall också minskas. Hur tänker MP agera?

Malmberg är i sin fulla rätt att försöka skryta om regeringens så kallade gröna offensiv. Men för att göra riktig skillnad för miljön duger det inte med storvulen retorik och duttande med enskilda åtgärder. Det krävs en sammanhållen politik med fokus på smarta styrmedel och tvärsektoriellt arbete. Mindre av prat, mer av resultat, tack.

Solveig Zander

Riksdagsledamot (C)

Mattias Johansson

Ledamot (C) av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun och tidigare stabschef vid Miljödepartementet

Mia Nordström

Ledamot (C) av Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala kommun och tidigare politiskt sakkunnig vid Näringsdepartementet