Socialdemokraterna gör ett desperat försök att måla upp bilden av att Moderaterna vill missgynna tågresenärer, vilket inte stämmer. Moderaterna vill INTE göra tågresor dyrare och försvåra för pendlare, utan tvärtom vill vi att fler ska välja tåget och att järnvägen ska användas mer effektivt under dygnets alla timmar.

Vi ser att under vissa tider på dygnet används inte järnvägen fullt ut, vilket är synd och en förlust för miljön. Därför vill vi utreda möjligheten att sänka banavgifterna vissa tider för att stärka järnvägens konkurrenskraft och göra det billigare att köra tåg under de tiderna. Oavsett om det handlar om pendlaren till jobbet eller godset på väg från norr till söder.

Vi vill att den banavgift som nu betalas varje gång järnvägen trafikeras ska differentieras över tid på ett sätt som inte sker i dag. Alltså att banavgiften ska bli rörlig, men banavgiften får inte överstiga den avgiftsnivå som är i dag. Vårt förslag betyder att vi med lägre banavgifter hoppas att fler människor och företag väljer tåget. Ingen kommer få höjd banavgift eller dyrare biljetter med vårt förslag som de socialdemokratiska företrädarna påstår i sin artikel. Det är tråkigt när ministrar ägnar sig åt att göra egna antaganden som inte stämmer.

Moderaterna vill göra det billigare att använda sig av tåget. Det är ett välbehövt och efterlängtat förslag och något regeringen haft en snart hel mandatperiod på sig att agera på, men inte gjort något åt.

Jessica RosencrantzTrafikpolitisk talesperson (M)