Som vanligt när Miljöpartiet skramlar är det med tunna tunnor. Niclas Malmberg med flera skriver att de är ledsna över att vi inte stödjer deras miljöpolitik. Nej, det gör vi inte. För vi vill se resultat. Under Miljöpartiets tid vid makten har utsläppen ökat medan utsläppen under vår tid minskade, samtidigt som BNP växte. Vi förstår att det är jobbigt för Miljöpartiet att erkänna att det är så det är. Problemet för Sverige och för klimatet är att Miljöpartiet inte har lyckats med sin politik. I stället lägger de nu all kraft på att försöka peka finger åt Centerpartiet.

Centerpartiets miljöpolitik skiljer sig från Miljöpartiets. Medan Miljöpartiet ser miljön som ett sätt att få in skatteintäkter har vi lagt fram förslag som gör verklig nytta för miljön. Vår gröna bilbonus är effektivare än vad Miljöpartiet lyckats förhandla fram i regeringen. Vi vill att en grön bil ska bli upp till 100 000 kronor billigare medan Miljöpartiet tycker att drygt hälften är gott nog, trots att vi vet att det fossilbilar fortfarande står för 95 procent av försäljningen. När vi lade fram att flyget skulle få en obligatorisk inblandning av biobaserat bränsle vaknade regeringen och skickade direkt ut ett pressmeddelande om att de också skulle titta det förslaget, vilket ännu inte skett.

Det är bara två av många exempel som visar att Centerpartiet har ledartröjan när det gäller att ställa om Sverige till ett grönt samhälle. Vi är tydliga med att Sverige behöver att nytt ledarskap – inte minst för miljöns skull.

Artikelbild

| Rickard Nordin

Kristina YngweVice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet (C)

Rickard NordinKlimat- och energipolitisk talesperson (C)