I dag presenterade regeringen mandatperiodens sista vårbudget. Förhoppningsvis den sista budgeten med rödgröna inslag. Låt oss därför kort sammanfatta åren med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen.

Totalt har de har höjt skatten för människor med 60 miljarder samtidigt som vårdköerna har fördubblats och polistätheten är den lägsta på ett decennium.

Trots att Sverige har 100 miljarder kronor i ökade statliga utgifter har endast tre procent av dessa gått till polisen och rättsväsendet. Detta samtidigt som otryggheten breder ut sig. Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar att Uppsala har den största ökningen i Sverige när det kommer till andelen otrygga. Siffrorna försämras markant från 2016–2017 samtidigt som Gottsunda hamnat på polisens lista över särskilt utsatta områden. Det här är oroande och oacceptabelt. Vi har allt färre poliser trots stor befolkningsökning och ökad brottslighet.

Artikelbild

| Therez Olsson

Alla insatser som bidrar till trygghet ska därför prioriteras. Vi vill se fler ordningsvakter, fler trygghetskameror och fler poliser.

Den rödgröna regeringen säger sig värna om klimatet. Därför är det anmärkningsvärt att de driver en politik som flyttar utsläppen någon annanstans i stället för att bekämpa dem. En stor skillnad i tidigare budgetförslag är att vi moderater lägger mer än 500 miljarder mer på internationella klimatinvesteringar. Pengar som gör skillnad på riktigt. Naturvårdsverkets prognos för uppfyllelsen av Sveriges miljömål visar heller ingen annan färdriktning för målen med en rödgrön regering än en alliansledd. De talar stort men levererar tunt.

Trots högkonjunktur har välfärden i Sverige försämrats. Vårdköerna har fördubblats och det är färre elever som blir behöriga till gymnasiet.

Vi kan relatera till detta även här i Uppsala med pågående kris på Akademiska sjukhuset och Uppsalas skolor som rasat med nära 80 platser i SKL:s öppna jämförelser på tre år.

Här i Uppsala är det drygt var femte elev som inte klarar att bli behörig till gymnasiet, vilket är sämre än andra jämförbara kommuner. Men vi har även skolor som Gottsundaskolan och Björkvallsskolan där det är så många som nästan var tredje niondeklassare som inte blir behörig.

Vi moderater kommer alltid ställa välfärden före bidrag. Vi vill ha ut mest nytta för varje skattekrona.

I höst har Uppsala och Sverige möjlighet att välja ett annat alternativ. En samlad allians som är redo att ta över såväl lokalt, regionalt och nationellt.

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M) i opposition

Therez Olsson, kommunalråd (M) i opposition