Svårigheten att hitta en bostad med rimlig hyra är i dag ett av de största hindren för många som vill plugga i Uppsala. I värsta fall tvingas man tacka nej till sin utbildningsplats. Om Uppsala ska vara en kunskapsregion i framkant är studenter och ungas tillgång till bostäder med rimliga hyror a och o. Därför blir vi mycket oroliga över framtiden när vi hör om Moderaterna och Sverigedemokraternas förslag om marknadshyror.

I en populär studentstad som Uppsala där det redan i dag är svårt för unga att hitta boende skulle marknadshyror varken lösa bostadsbristen eller skapa rimliga hyresnivåer. Enligt Hyresgästföreningens rapport från 2018 skulle marknadshyror i till exempel Stockholm leda till över 50 procents högre hyror. I andra städer där man infört marknadshyror som Helsingfors i Finland, ledde marknadshyror till 42 procents högre hyror på fem år utan att det byggdes fler hyresrätter. Ingenting talar Uppsala skulle undvika att drabbas av motsvarande höjningar.

Att en frisläppt marknad leder till högre hyror kunde vi se redan 2013 när alliansregeringen uppluckrade reglerna för andrahandsuthyrning. Det blev snabbt stora vinster för uthyrare medan studenter och unga hamnade i kläm. Otaliga berättelser går även att läsa om hur framförallt unga kvinnor möts av trakasserier i samband med bostadssökande. Så kan vi inte ha det. S-studenter vill i stället se en uppstyrd andrahandsmarknad som stärker hyresgästernas rättigheter och motverkar oskäliga hyror. Det är dags att sätta stopp för dem som utnyttjar ungas desperation på bostadsmarknaden.

Artikelbild

Både regeringen och den socialdemokratiska ledningen i Uppsala kommun har satsat stort på bostadsbyggandet. Tack vare en tydlig politisk vilja syns i dag en byggkran nästan vart du än vänder dig i Uppsala. Trots det är vi inte nöjda. Vi vill bland annat se att Akademiska hus bygger 11 000 nya studentbostäder i hela landet fram till 2021. Lika viktigt som nya bostäder är dock att hyran ligger på en rimlig nivå för studenter. Det behövs ett utökat statligt investeringsstöd för byggandet av billiga hyresrätter. Inkomstkraven för en bostad måste vara realistiska för en person med studiemedel och vi vill även se utökade möjligheter till kompiskontrakt där unga lättare kan bo tillsammans. Detta innebär att varje enskild hyresgäst då skulle ha ett personligt kontrakt med hyresvärden gällande endast en andel av bostaden, något som Boverket även rekommenderar. Förslaget skulle därmed minska riskerna med att bo kollektivt.

Med förslag om marknadshyror blir det tydligt att Moderaterna och Sverigedemokraterna alltid sätter fastighetsägarnas vinster före studenter och ungas boende. S-studenter kan aldrig acceptera en politik där eskalerande hyror sätter studenters trygghet ur spel. Vi ser därför ett fortsatt stort behov av att fortsätta med en ambitiös bostadspolitik för att bygga fler studentbostäder med låga hyror och säger därför nej till Moderaterna och Sverigedemokraternas hyreschock. För oss socialdemokrater går människan alltid före marknaden.

Nasra Ali

förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet

Jakob Stone

ordförande Laboremus, Socialdemokratiska studenter i Uppsala